Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

czynność klasy:
- politechniczna (A1),
- biologiczno-chemiczna (A2),
- społeczno-prawna (B1),
- multimedialna (B2)
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 16 maja do 19 czerwca 2024
do godz. 15:00
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca do 5 lipca 2024 do godz. 15:00
test plasujący
(wynik testu nie ma wpływu na wynik rekrutacji, służy jedynie przydzieleniu do grupy o zbliżonym poziomie językowym)
25 czerwca 2024
jęz. angielski godz. 9:00
jęz. niemiecki godz. 10:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
12 lipca 2024
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 12 do 17 lipca 2024 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 19 lipca 2024 o godz.14:00
II termin testu plasującego - dla osób, które nie mogły być na teście czerwcowym
(wynik testu nie ma wpływu na wynik rekrutacji, służy jedynie przydzieleniu do grupy o zbliżonym poziomie językowym)
27 sierpnia 2024
jęz. angielski godz. 9:00
jęz. niemiecki godz. 10:00