Strzelecki ogólniak to także centrum przygotowawcze Cambridge English

Od tego roku szkolnego strzeleckie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego stało się oficjalnie Centrum Przygotowawczym Cambridge English i przygotowuje do testu Cambridge English First, znanego ze swojej wcześniejszej nazwy FCE. Już z końcem zeszłego roku szkolnego 31 uczniów klas pierwszych i drugich zdawało egzamin wieńczący całoroczny, mozolny trud uczestniczenia w intensywnym kursie językowym, który realizowaliśmy od listopada 2017. Całość finansowana była z funduszy projektu Wiem więcej - mogę więcej.

Wspomniany egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna podzielona jest na cztery partie, w których to testuje się umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemną. W tej ostatniej  uczniowie muszą napisać dwa odrębne teksty.  Egzamin ustny zdaje się w parach i składa się on głównie z zadań stymulujących wzajemną rozmowę po angielsku. Między częściami pisemną i ustną uczniowie korzystają z czasu wolnego w przygotowanym na tę okazję pokoju (waiting room). Tam mogą zjeść przygotowany dla nich posiłek oraz oczywiście poćwiczyć wspólnie i rozładować napięcie przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

Cieszy fakt, iż wśród młodzieży, o której dzisiaj różnie się mówi, jest tylu żywo zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych. Młodzi ludzie są  świadomi istoty kształcenia nawet za cenę dodatkowych godzin lekcyjnych, często realizowanych w dni wolne od nauki (zasadnicza cześć zajęć odbywała się w soboty), większego zmęczenia i poświęcenia, krótszych wakacji oraz stresu, który towarzyszył uczniom z różnym natężeniem w dniu egzaminu. Strzeleccy licealiści na egzaminatorach zrobili piorunujące wrażenie, co nas, nauczycieli cieszy niewymownie i utwierdza w przekonaniu, że nasz trud i ich chęć pracy to dobra, o ile nie doskonała kombinacja. Brawo wy!

fce.jpg IMG_20180623_125745.jpg
IMG_20180623_133549.jpg IMG_20180623_134151.jpg
sala2.jpg sala3.jpg
sala4.jpg waiting room.jpg