Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostępności architektonicznej oraz dostosowaniu strony internetowej www.lostrzelce.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Pełna nazwa:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Adres do korespondencji:

ul. Krakowska 38
47-100 Strzelce Opolskie

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

lostrzelce.pl

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa nie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • teksty zamieszczone na stronie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść,
 • wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
 • brak zmiany kontrastu,
 • brak zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu na stronach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podświetlane linki,

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Procedura wnioskowo-skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Więcej informacji na temat dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej można przeczytać na stronie internetowej bip.lostrzelce.pl