Uwaga uczniowie klas trzecich liceum trzyletniego

Na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce egzamin maturalny/informacje dla zdających znajdziecie informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego. Poniżej znajdują się linki do wybranych dokumentów:

 1. Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2022.pdf
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – Aktualizacja 1.
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20210928_EM_2022_Inf.pdf
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_Dost_2022.pdf
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Harm_2022.pdf
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_Informatyka_2022.pdf
 6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Przyb_2022.pdf
 7. Deklaracja maturalna dla uczniów ostatniej klasy liceum
  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Zal_1aV2.pdf

Na stronie www.oke.wroc.pl w dziale egzamin maturalny znajdziecie także arkusze maturalne z poprzednich lat oraz schematy ich oceniania.