Informacja dotycząca organizacji próbnego egzaminu maturalnego w grudniu 2019

Wszyscy uczniowie klas maturalnych przystępują do próbnego egzaminu maturalnego wg następującego harmonogramu:

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy:
Wtorek, 10 grudnia 2019 r, godz. 8.10

Próbny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy:
Środa, 11 grudnia 2019 r, godz. 8.10

Próbny egzamin maturalny z języka obcego:
Czwartek, 12 grudnia 2019 r, godz. 8.10

  • uczniowie przystępują do egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego, zgodnie z językiem egzaminu wpisanym w deklaracji maturalnej
  • uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym piszą próbny egzamin maturalny tylko na poziomie rozszerzonym
  • uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka obcego tylko na poziomie podstawowym piszą próbny egzamin maturalny tylko na tym poziomie

Próbny egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym:
Piątek, 13 grudnia 2019 r, godz. 8.10

  • każdy uczeń wybiera jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (oprócz języka obcego i informatyki), z którego przystąpi do próbnego egzaminu maturalnego. Informacje o wybranych przez maturzystów przedmiotach zdawanych na poziomie rozszerzonym zostaną zebrane 8 listopada 2019 r. w czasie zajęć z wychowawcą.

Pozostałe informacje

  • Uczniowie klas maturalnych w dniach próbnego egzaminu maturalnego przychodzą do szkoły na godzinę 8.00,
  • Po zakończeniu próbnego egzaminu maturalnego lekcje odbywają się zgodnie z planem (od 4 godziny lekcyjnej)
  • Listy uczniów przystępujących do próbnego egzaminu maturalnego zostaną wywieszone w gablocie z informacjami dla maturzystów 3 grudnia 2019 r.

Uwaga uczniowie klas trzecich liceum

Na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce egzamin maturalny/informacje dla zdających znajdziecie informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego. Poniżej znajdują się linki do wybranych dokumentów:

Na stronie www.oke.wroc.pl w dziale egzamin maturalny znajdziecie także arkusze maturalne z poprzednich lat oraz schematy ich oceniania.