Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SZKOLNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEWODNICZĄCY:
Maja Białoń

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Emilia Klonz
Wiktoria Kupny

CZŁONKOWIE:
Adam Ibrom
Wojciech Gałas

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr Barbara Górecka-Uryga
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.