Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SZKOLNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEWODNICZĄCY:
-

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Michał Krawiec
Wiktoria Kupny

SEKCJA ZARZĄDZANIA:
Krzysztof Kiecoń

SEKCJA INICJATYW:
Wiktoria Kupny
Emilia Klonz
Hanna Kozołup

SEKCJA REAKCJI  I REKREACJI:
Karolina Jankowska
Michał Krawiec
Nikodem Paluch


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr inż. Paweł Pagacz
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.