Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SZKOLNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEWODNICZĄCY:
Piotr Gabrysch

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Mateusz Franiczek
Aleksandra Jaskólska

SEKCJA ZARZĄDZANIA:
Filip Golec

SEKCJA REDAKCYJNA:
Paulina Wątroba
Karolina Watoła

SEKCJA INICJATYW I REAKCJI:
Paulina Frewer
Janina Szulc


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr Anna Rozmus
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.