Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

I półrocze od 01.09.2022 do 20.01.2023
II półrocze  od 23.01.2023 do 23.06.2023

 

Termin Zadanie
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2022 r. Zebrania z rodzicami
10 – 30 września 2021 r. Wycieczki integracyjna klas pierwszych.
3 października 2022 r. Ślubowanie klas I
13 października 2022 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych. Szkoła pamięta - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.
10 listopada 2022 r. Apel z okazji Święta Niepodległości
14 – 20 listopada 2022 24. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: Solidarnie ponad granicami!
6 grudnia 2022 r. Mikołajki szkolne
7 grudnia 2022 r. godz. 17.00 – 18.30 Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
do 22 grudnia 2022 r. Wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
12 – 15 grudnia 2022 r. Próbne egzaminy maturalne – opracowanie wyników do 17 stycznia 2023r.
22 grudnia 2022 r. Jasełka,
23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
do 13 stycznia 2023 r. Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych – do godz. 15.00
19 stycznia 2023 r. Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze – do godz. 15.00
23 stycznia 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 stycznia 2023 r. godz. 17.00 – 18.30 Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele
30 stycznia 2023 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie I półrocza.
13 lutego - 26 lutego 2023 Ferie zimowe
21 marca 2023 r. Dzień Patrona. Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny
Marzec Dzień św. Patryka
Marzec/kwiecień Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej
Marzec / kwiecień 2023 r. Rekolekcje szkolne
Do 27 marca 2023 Przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
Marzec/kwiecień 2023 r. Dni otwarte szkoły
Do 17 kwietnia 2023 r. Nauczyciele informują uczniów klas IV o przewidywanych ocenach końcowych – do godz. 15.00
21 kwietnia 2023 r. Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas IV
25 kwietnia 2023 r. Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas IV
27 kwietnia 2023 r. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasach IV
1 maja 2023 r. Święto Pracy
3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
04 maja 2023 r. Egzamin maturalny
24 maja 2023, 17.00 do 18.30 Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele
do 20 maja 2023 r. Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
8 czerwca 2023 r. Boże Ciało.
do 12 czerwca 2023 Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych – do godz. 15.00
16 czerwca 2023 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych – do godz. 15.00
20 czerwca 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca–31 sierpnia 2023 Ferie letnie
29 czerwca 2023 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
7 lipca 2023 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – rozdanie świadectw – wychowawcy klas IV godz. 11.00
24 - 25 sierpnia 2023 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych – od godziny 9.00
28 sierpnia 2023 r. Konferencja plenarna – godz. 9.00

 

Dni ustawowo wolne od pracy:   

• Dzień KEN – 14 października 2022 r.
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
• Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
• Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
• Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne

• 2 maja 2023 - majówka
• 4, 5, 8, 9 maja - egzamin maturalny
• 9 czerwca - Dzień po święcie Bożego Ciała

Spotkania z rodzicami  

• 14.09.2022

godz. 17.00 klasy I; (Klasy I spotkanie inauguracyjne w auli godz. 17.00 następnie z wychowawcami w klasach).
godz. 17.30 klasy II;
godz. 18.00 – klasy III i IV

• 07.12.2022 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

• 25.01.2023 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

• 24.05.2023 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Rady Pedagogiczne

• 12.09.2022 - przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy szkoły
• 23.01.2023 - rada klasyfikacyjna - podsumowanie I półrocza
• 30.01.2023 - plenarne posiedzenie RP podsumowujące I półrocze
• 25.04.2023 - klasyfikacja uczniów klas IV
• 20.06.2023 - klasyfikacja uczniów klas I - III
• 29.06.2023 - plenarne posiedzenie RP podsumowujące
• 28.08.2023 - rada inauguracyjna rok szkolny 2023/2024