Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

I półrocze od 01.09.2020 do 29.01.2021
II półrocze od 01.02.2021 do 26.06.2021

Termin Zadanie
1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
9 września 2020 r. Zebrania z rodzicami
15 – 30 września 2020 r. Wycieczka integracyjna klas pierwszych.
2 października 2020 r. Ślubowanie klas I
13 października 2020 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych. Szkoła pamięta - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.
10 listopada 2020 r. Apel z okazji Święta Niepodległości
16 – 20 listopada 2020 22. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej  pod hasłem: << To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!>> 
2 grudnia 2020 r.  godz. 17.00 – 18.30 Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
22 grudnia 2020 r. Wychowawcy klas informują rodziców/opiekunów o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania.
23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
4 – 17 stycznia 2021 Ferie zimowe
19 – 22 stycznia 2021 r. Próbne egzaminy maturalne – opracowanie wyników do 1 lutego 2021 r.
do 22 stycznia 2021 r. Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych
29 stycznia 2021 Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze
1 luty 2021 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
3 lutego 2021 r. godz. 17.00 – 18.30 Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele
8 lutego 2021 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie I półrocza.
19 marca 2021 r. Dzień Patrona. Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny (21 marca)
Marzec Dzień św. Patryka
Marzec/kwiecień Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej
Marzec 2021 r. Rekolekcje szkolne
Do 29 marca 2021 Przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
Marzec/kwiecień 2020 r. Dni otwarte szkoły
Do 19 kwietnia 2021 r. Nauczyciele informują uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych.
23 kwietnia 2021 r. Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas III
27 kwietnia 2021 r. Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas III
29 kwietnia 2020 r. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach III
1 maja 2020 r. Święto Pracy
3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja
04 maja  2021 r. Egzamin maturalny
20 maja 2021 17.00 do 18.30 Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz  wszyscy nauczyciele
Do 31 maja 2021 r. Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
3 czerwca 2021 r. Boże Ciało.
14 czerwca 2021 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
18 czerwca 2021 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
22 czerwca 2021 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
26 czerwca–31 sierpnia 2021 Ferie letnie
1 lipca 2021 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
23–31 sierpnia 2021 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:
• Dzień KEN – 14 października 2020 r.
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
• Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
• Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
• Boże Ciało – 3 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne
• 4, 5, 6 maja 2021 r.
• 4 czerwca 2021 r.

Spotkania z rodzicami
09.09.2020 - (Klasy I spotkanie inauguracyjne w auli godz. 17.00 następnie z wychowawcami w klasach).
02.12.2020 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
03.02.2021 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
20.05.2021 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.