Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

I półrocze: 01.09.2023 - 12.01.2024
II półrocze: 29.01.2024 - 21.06.2024

4 września 2023 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
13 września 2023
18 września 2023
zebrania z rodzicami
26 września 2023 Szkolne Integracyjne Igrzyska Sportowe   
28 września 2023 Inauguracja Projektów Edukacyjnych Debata oksfordzka „Legalnie zatrudniam, legalnie pracuję”
wrzesień / październik 2023 wycieczki integracyjne klas pierwszych
10 październik 2023 ślubowanie klas I
13 października 2023 uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1 listopada 2023 Wszystkich Świętych
10 listopada 2023 apel z okazji Święta Niepodległości
11 listopada 2023 Święto Niepodległości
13-19 listopada 2023 25. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej
6 grudnia 2023 Mikołajki szkolne
6 grudnia 2023
17:00 - 18:30
spotkania z rodzicami – wychowawcy klas
oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami
6 - 11 grudnia 2023 próbne egzaminy maturalne
do 15 grudnia 2023 wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
23 grudnia 2023 - 
1 stycznia 2024
przerwa świąteczno-noworoczna
5 stycznia 2024 nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
12 stycznia 2024 ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze
15 do 26 stycznia 2024 ferie zimowe
29 stycznia 2024 zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
31 stycznia 2024
17.00 – 18.30
spotkania z rodzicami – wychowawcy klas
oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami
5 lutego 2024 plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
21 marca 2024 Dzień Patrona.
Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny
marzec 2024 Dzień św. Patryka
marzec/kwiecień 2024 dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej
marzec 2024 rekolekcje szkolne
22 marca 2024 przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
28 marca – 2 kwietnia 2024 wiosenna przerwa świąteczna
12 kwietnia 2024 nauczyciele informują uczniów klas IV o przewidywanych ocenach końcowych
19 kwietnia 2024 termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas IV
23 kwietnia 2024 rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas IV
25 kwietnia 2024 apel z okazji Konstytucji 3 Maja
26 kwietnia 2024 zakończenie zajęć w klasach IV
6 - 13 maja 2024 dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin maturalny
21 maja 2024 nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
22 maja 2024
od 17.00 do 18.30
spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz  wszyscy nauczyciele
31 maja 2024 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 czerwca 2024 nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych
14 czerwca 2024 wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
18 czerwca 2024 zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21 czerwca 2024 uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych