skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców działającej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł.Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
Pani Anna Parkitna - przewodnicząca
Pani Anna Krawczyk - z-ca przewodniczącej
Pani Małgorzata Wojdyła -skarbnik
Pani Alina Kleemann - sekretarz
Pani Elwira Głowania - członek
Pan Krzysztof Kobylański - członek


KOMISJA REWIZYJNA
Pani Izabela Pudelko
Pani Elżbieta Daniła
Pani Anita Poźniak