skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców działającej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł.Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
Pani Renata Mond-Paszek - przewodnicząca
Pani Anna Parkitna - z-ca przewodniczącego
Pani Małgorzata Wojdyła - skarbnik
Pani Alina Kleemann - sekretarz
Pan Marek Łabuda - członek Prezydium Rady Rodziców
Pani Elwira Głowania - członek Prezydium Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA
Pani Katarzyna Kaliciak
Pani Elżbieta Daniła
Pani Brygida Tiszbierek-Gawlik