skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

p. Renata Mond-Paszek – przewodnicząca
p. Ewelina Kasperczyk – z-ca przewodniczącej
p. Elżbieta Biernat – skarbnik
p. Alina Kleemann – sekretarz
p. Klaudia Howoń
p. Beata Grabelus
p. Beata Przyślak-Kustra

KOMISJA REWIZYJNA
p. Iwona Mielcarz
p. Bernadeta Piontek
p. Brygida Wójcik