Krótka historia

Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich powstał w listopadzie 2014 z inicjatywy Barbary Niedworok. Chór występuje na uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych. Od początku działalności zespół działa w Programie Rozwoju Chórów „Śpiewająca Polska”(„Akademia Chóralna), w ramach którego podnosi swoje swoje umiejętności pod opieką merytoryczną Tadeusza Eckerta, dyrygenta Chóru Chóru Mieszanego LO w Głubczycach.
Chór od początku swojej działalności zdobył następujące nagrody:
- I miejsce na Konkursie Pieśni Obcojęzycznej w 2015
- I i II miejsce na Festiwalu Piosenki Wartościowej w Szymiszowie (2015, 2016)
- III (brązowe pasmo - 2015) i II miejsce (srebrne pasmo- 2016) na Przeglądzie Chórów Szkolnych a’cappella (region Opole - Katowice)
- II miejsce na Konkursie Pieśni Patriotycznej ( 2015, 2016)
- III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2017)
Jeśli lubisz śpiewać, chcesz poznać fajnych, twórczych znajomych i ciekawie spędzić czas - Zapraszamy. Próby odbywają się codziennie (oprócz wtorku) na przerwach 20 – minutowych. Dokładnych informacji szukaj w gabinecie psychologa szkolnego i dyrygenta chóru szkolnego Barbary Niedworok, p.13.

 

chór szkolny

  • 20.06.2015 – występ chóru na Regionalnym Przeglądzie Chórów Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”
  • 1-2.06.2015 – warsztaty chóralne (Góra św.Anny) – repertuar na Przegląd Regionalny Chórów
  • 17.05.2015 – występ chóru na Festiwalu Piosenki Wartościowej (I miejsce Kwartet „Cantemus”, II miejsce - Chór szkolny „Sursum Corda”)
  • 12.05.2015 – warsztaty z Kuratorem Regionalnym „Śpiewającej Polski” p.Tadeuszem Eckertem
  • 28.04.2015 – występ chóru na Targach Edukacyjnych
  • 25.03.2015 – występ chóru na "Drzwiach otwartych" PGD, PROGRAM: Si ja hamb, Should auld acquantance
  • 2.03.2015 – występ chóru podczas Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, PROGRAM: Si ja hamb, Shalom Heverim (kanon), Dona nobis Pscem, Amen
  • 5.02.2015 – krótki występ chóru dla uczniów i nauczycieli  ZSO, PROGRAM: j.w
  • 4.02.2015 – występ chóru dla rodziców, PROGRAM: kanon Shalom haverin, kolędy , Negro Spirituals (Amen)
  • 19.12.2014 – występ chóru podczas Jasełek szkolnych wystawianych przez klasę 3 b gimnazjum PROGRAM: kolędy, Negro Spirituals (Amen)