SYSTEM REKRUTACJI ELEKTROCZNEJ - REJESTRACJA

Komisja rekrutacyjna przyjmuje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dni robocze w godzinach od 9:00 do 12:00 na I piętrze w sali nr 26 (obok sekretariatu).  

28 czerwca (wtorek) odbędzie się test kompetencji językowych dla przyszłych pierwszoklasistów:

o godz. 9:00 z języka angielskiego,

o godz. 10:00 z języka niemieckiego.

Osoby, które nie będą mogły być na teście w czerwcu, będą mogły do niego przystąpić w terminie dodatkowym - 23 sierpnia (godz. 9:00 - j.angielski, godz. 10:00 - j.niemiecki).

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej