Pasowanie na uczniów liceum

W zeszłym tygodniu odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na uczniów liceum. W tym roku było dość nietypowo, ponieważ przyjęcie do społeczności uczniowskiej świętowały dwa roczniki: klasy pierwsze i klasy drugie, którym w zeszłym roku szkolnym nie było dane przejść pasowania ze względu na wprowadzone w październiku obostrzenia sanitarne. Mimo że drugie klasy to już pełnoprawni licealiści, dopiero ten rok jest dla nich okazją do pełnego poznania budynku szkoły i realiów w niej panujących. Dlatego też złożenie ślubowania niech będzie symbolicznym początkiem tego procesu.

Uroczystość była podzielona na dwie części. W pierwszej uczniowie odśpiewali hymn, złożyli przysięgę na sztandar i otrzymali pamiątkowe tarcze, które będą zakładać podczas uroczystości szkolnych na znak integracji ze społecznością Broniewskiego. Całość zwieńczyło przemówienie dyrektora Jana Wróblewskiego odnoszące się do tradycji szkoły i prezentujące sylwetkę jej patrona. Część rozrywkową spotkania wypełnił quiz na platformie Kahoot, który uczniowie rozwiązywali klasami. Pytania dotyczyły nie tylko zdobytej już wiedzy przedmiotowej, ale też zagadnień związanych z samą szkołą. Wspomniano w nich absolwenta liceum, a obecnie aktora Arkadiusza Jakubika, który niedawno odebrał w Strzelcach Op. nagrodę Honorowej Lamy. Było też sporo pytań na temat samego budynku i regulaminów wewnątrzszkolnych. Nagrodą dla najlepszej klasy była tytka wypełniona słodyczami, a dla wszystkich Rada Rodziców przygotowała poczęstunek w postaci pizzy.

Uroczystość pasowania na ucznia liceum jest dla społeczności strzeleckiego ogólniaka symbolicznym powrotem do normalności. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele żywią nadzieję, że dzięki szczepieniom w obecnym roku szkolnym będzie można wznowić kolejne edycje imprez, które do pandemii odbywały się cyklicznie. W najbliższym czasie szkoła planuje kolejną edycję Wieczoru Talentów, a w dalszej perspektywie Dzień Patrona i wieczory z pasją.