Lekcja w terenie „Poznajemy świat niewidomych”

W dniu 16.04.2024, klasa 2b wraz się z panią psycholog p.Barbarą Niedworok brała udział w eksperymencie, w którym uczniowie mogli wcielić się w rolę osoby niewidomej oraz opiekuna takiej osoby. Zadanie to nie było łatwe, ale w ocenie uczniów bardzo cenne. Uczniowie mieli zaklejone oczy i byli zdani tylko na swojego kolegę, który pełnił rolę przewodnika osoby niewidomej. To wyjście przedmiotowe jest realizowane w ramach przedmiotu "Podstawy psychologii" na którym uczniowie nabywają wiedzę teoretyczną na temat działania naszych zmysłów, aby później w praktyce móc ją wykorzystać. Uczniowie klasy 2b poradzili sobie bardzo dobrze z tym zadaniem.