FLEX 2020-2021

W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zwracamy się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/2021. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 27 lat w programie uczestniczyło blisko 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w USA
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej lub drugiej klasy liceum/technikum, który:

 • ma polskie obywatelstwo;
 • urodził się między 15.07.2002 a 15.07.2005 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2002- 15.07.2005);
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online. Link do aplikacji online: http://ais.americancouncils.org/flex. Aplikacja jest otwarta do 17 października 2019.
Więcej o programie: http://www.americancouncils.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej.

Fundacja American Councils for International Education
al. Niepodległości 165/4, 02-554 Warszawa
tel.: +48 533 353 597, +48 530 097 051, NIP: 7010567002, KRS: 0000612180
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.americancouncils.pl

 

Zakończenie polskiej części projektu Erasmus+

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nasz projekt międzynarodowy z cyklu Ambasadorzy w gumowcach niestety dobiegł końca. Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w "Spotkaniu z przyrodą", podczas którego mogliśmy dowiedzieć się wielu nowych informacji o owadach i ich znaczeniu w ekosystemie. Największą atrakcją spotkania była możliwość oglądania żywych okazów różnych gatunków egzotycznych owadów. Udaliśmy się również do ekologicznego gospodarstwa Jabłonowy Sad w Szczedrzyku. Tu wyzwaniem dla nas było rozpoznawanie wybranych gatunków ziół. Dużo usłyszeliśmy na temat funkcjonowania ekologicznych gospodarstw. Wspólnie zastanawialiśmy się również nad rozwiązaniami problemów nadmiernego zużycia wody i marnowania żywności. Próbowaliśmy także oszacować, jaką drogę musi pokonać żywność, aby trafić na nasze stoły, co wiąże się z konkretnym wydatkowaniem energii i emisją dwutlenku węgla. Na zakończenie sporządziliśmy raporty podsumowujące cały pobyt. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie będzie dla każdego z nas niezapomnianym doświadczeniem.

Projekt Erasmus+. Dzień czwarty

Czwarty dzień projektu Erasmus+ poświęcony był wodzie. Najpierw uczestniczyliśmy w wykładzie nt. zasobów wody, gospodarki wodnej oraz metod oczyszczania wody w gminie Strzelce Opolskie. Następnie zajęliśmy się biologiczną i chemiczną analizą składu rzeki Jemielnicy. Popołudnie spędziliśmy aktywnie, uczestnicząc w zajęciach sportowych z członkami naszej sekcji lekkoatletycznej "Komar". Dzień zakończyliśmy, wspólnie opracowując sprawozdania z poszczególnych części projektu.

pomoc materialna 2019

Uczniowie,

Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:

 1. Wyprawka szkolna (dofinansowanie podręczników) dla niepełnosprawnych uczniów LO (z orzeczeniem). Na rządową pomoc będą mogli liczyć uczniowie:
  • niepełnosprawni (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.: uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).

Termin składania wniosków w szkole upływa 10 września 2019 roku.
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Stypendium socjalne (formy proponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
  Pomoc materialna może być przyznana w formie:
  1. stypendium szkolnego
  2. zasiłku szkolnego (bliższe informacje o obydwu formach pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)


Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wszystkich dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Należy je złożyć w terminie do 15 września 2019 w OPS.

Psycholog szkolny
Barbara Niedworok

W Krakowie o pszczołach – trzeci dzień projektu Erasmus+

Kolejny dzień projektu międzynarodowego spędziliśmy w Krakowie, gdzie bardzo intensywnie realizowaliśmy zaplanowane wcześniej zajęcia. Przed południem wysłuchaliśmy wykładu na temat różnych gatunków pszczół oraz zagrożeń przyczyniających się do zmniejszania ich liczby w przyrodzie. Następnie budowaliśmy hotele dla pszczół z rurek trzcinowych, rysowaliśmy różne gatunki tych owadów, zwracając uwagę na różnice w ich budowie. Wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić, by zatrzymać spadek populacji pszczół w środowisku. Po krótkiej przerwie wybraliśmy się na zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Zobaczyliśmy tam najbardziej znane miejsca i dowiedzieliśmy się nieco o ich historii. Na koniec odwiedziliśmy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, gdzie znajdują się fragmenty starych dróg i przedmioty codziennego użytku, które wykorzystywali ludzie w średniowiecznym mieście.

Drugi dzień projektu Erasmus+

Kolejny dzień projektu międzynarodowego z cyklu Ambasadorzy w gumowcach minął nam równie przyjemnie jak poprzedni. Najpierw odwiedziliśmy Interaktywne Centrum Pszczelarstwa "Apilandia" w Kleczy Dolnej k. Wadowic, gdzie dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o pszczołach oraz ich znaczeniu w naszym ekosystemie. Mieliśmy także okazję odwiedzić edukacyjną pasiekę oraz stworzyć własne świeczki z wosku pszczelego. Następnie przenieśliśmy się do Krakowa i razem z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi wybraliśmy się na wieczorny spacer po Starym Mieście, co było świetną okazją, aby pokazać im nieco polskiej kultury i architektury.

Wystartowała polska odsłona naszego projektu Erasmus+

Właśnie rozpoczęliśmy kolejną część projektu międzynarodowego z cyklu Ambasadorzy w gumowcach, który tym razem odbywa się w Polsce. Nocujemy w schronisku młodzieżowym na Górze św. Anny, natomiast zajęcia projektowe realizujemy na terenie całego powiatu strzeleckiego, a także w innych miejscach w Polsce. Gościmy u nas uczniów i opiekunów z Niemiec i z Holandii. Za nami spacer po Parku Krajobrazowym Góra św. Anny i wykład na temat biocenozy lokalnych łąk i lasów. Spotkaliśmy się również z dyrektorem naszej szkoły, który serdecznie powitał wszystkich uczniów przybyłych na projekt. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy m.in. o systemach edukacji i oceniania w każdej ze szkół. Pomimo niesprzyjającej pogody udało nam się też zwiedzić nasze miasto. Całe przedsięwzięcie finansowane jest z funduszu europejskiego programu Erasmus+.

Inauguracja roku szkolnego 2019/20

2 września 2019 r. w auli szkolnej rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W liceum naukę rozpoczynają dwie grupy klas pierwszych – cztery po szkole podstawowej i pięć po gimnazjum. Nowych uczniów przywitał wicestarosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gaida oraz dyrektor szkoły Jan Wróblewski.
Wszystkim licealistom życzymy wielu sukcesów, maturzystom owocnych zmagań z egzaminami, a pierwszoklasistom szybkiej aklimatyzacji i interesujących znajomości.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tym roku przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W naszym powiecie uczczono ją 1 września przy okazji obchodów Powiatowego Dnia Weterana. Poczet sztandarowy i delegacja szkoły na czele z dyrektorem Janem Wróblewskim wzięła udział w uroczystościach, w ramach których m.in. złożono wieńce pod pomnikiem Piety Śląskiej – Ofiarom Wojen i Przemocy.