42. Finał Olimpiady Języka Niemieckiego już za nami

W dniach 29.03 – 31.03.2019 w Poznaniu odbył się centralny etap 42. Olimpiady Języka Niemieckiego. Wszystkich zakwalifikowanych z całej Polski było osiemdziesięcioro. Wśród wyróżnionych znalazł się także uczeń naszego liceum Artur Szafraniec, który brał udział zarówno w eliminacjach ustnych jak i pisemnych, w następstwie czego uzyskał tytuł FINALISTY. Dyplomy wręczono w Małej Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział Artura w finale to wielkie osiągnięcie i wynik ciężkiej pracy oraz zaangażowania, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Olimpiada Języka Niemieckiego to stały punkt w kalendarzu pracy naszej szkoły, ale zadania redagowane są przez gremium zewnętrzne. Adresatami olimpiady są przede wszystkim uczniowie zmotywowani do pracy. Po etapie szkolnym trzeba przejść etap wojewódzki, a to nie lada osiągnięcie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że katalog wymagań OJN obejmuje kilka obszarów wiedzy, w tym realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryją się za tym treści z zakresu polityki, historii i życia społeczno-gospodarczego nie tylko Niemiec, ale też Austrii i Szwajcarii. Każdy uczestnik zobligowany jest do interpretacji trzech niemieckich dzieł literackich sprzed roku 1945 oraz czterech napisanych po roku 1945.
Tytuł finalisty zwalnia z obowiązku pisania matury z języka niemieckiego i gwarantuje ocenę celującą na świadectwie. Ważna jest także świadomość tego, że jest się jednym z najlepszych w całym kraju.

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA W NASZEJ SZKOLE

W czwartek oprócz Święta Wiosny obchodziliśmy zaległy Dzień Świętego Patryka. Zaległy, ponieważ w tym roku wypadł w niedzielę. Waszym tradycyjnym zadaniem było założyć coś zielonego i wykazać się dobrą pamięcią, zdolnościami organizacyjnymi (niektórzy musieli pożyczyć coś zielonego od mamy czy rodzeństwa) oraz kreatywnością („coś” zielonego to nie tylko ubranie). Większość z Was, spisała się znakomicie. Słowa uznania należą się również nauczycielom, którzy licznie przyłączyli się do wspólnej zabawy.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego podczas 4. lekcji oceniali, jak bardzo dana klasa jest zgrana i kreatywna – liczył się procent uczniów ubranych na zielono. Wygrała klasa I a LO. Serdecznie gratulujemy! Waszą nagrodą jest wspólne wyjście na lody do „Urszulki”. Wychowawca zabierze Was tam, gdy tylko zrobi się cieplej, a o rachunek – podobnie jak rok temu - nie musicie się w ogóle martwić.

Turniej fizyczny

Dnia 16 marca 2019r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego odbył się półfinał oraz finał 52. Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim, organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Opolski.
Do półfinału zakwalifikował się Krzysztof Kraik. W turnieju brało udział 246 uczniów z całego województwa opolskiego. Po podsumowaniu punktów z wszystkich etapów Krzysztof zajął dwunaste miejsce.
W ścisłym finale zawodnicy odpowiadali na pytania doświadczalne, pytanie dotyczące historii fizyki, rozwiązywali zadanie do tekstu z błędem oraz ćwiczenie ułożone przez Koło Naukowe Fizyków UO. W międzyczasie wszyscy wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Ewy Juszczyńskiej-Gałązki, prof. IFJ PAN z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk pt. „Różnorodność uporządkowania cząstek materii miękkiej a ich dynamika wewnętrzna”.
Dziękujemy Krzysztofowi za godne reprezentowanie naszej szkoły i jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Światowy Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji już jutro, tj. 21 marca 2019 r. Rozglądajcie się uważnie. Na drzwiach, głownie sal lekcyjnych, można dostrzec wiersze znanych polskich poetów. Aby zobaczyć i usłyszeć ich muzyczną interpretację wystarczy użyć czytnika kodów QR na swoim telefonie. Szkolny internet jest do Waszej dyspozycji.
Z okazji tego święta została zaktualizowana gazetka obok pokoju Cichej Nauki. Znajdują się na niej wiersze uczniów naszej szkoły. Jeżeli ktoś chciałby zaprezentować swoją twórczość (również anonimowo) proszony jest o przyniesienie swoich wierszy w dowolnym terminie do biblioteki szkolnej.

Laureatki konkursu języka niemieckiego

4 marca 2019 r. odbył się wojewódzki etap Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Wzięły w nim udział dwie uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich – Agnieszka Raszka i Martina Torka, uzyskując tytuł laureatek. Uczennice musiały wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, ale również rozległą wiedzą realioznawczą dotycząca Niemiec. Uzyskany tytuł zwalnia je z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Dzień Edukacji Prawnej

W piątek 15 marca obchodziliśmy Dzień Edukacji Prawnej. Nasi uczniowie mogli z tej okazji zwiedzić Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Była to niespotykana okazja do tego, by np. usiąść za stołem sędziowskim czy zobaczyć sądowy areszt. Młodzieży przybliżono informacje na temat tego, jakie warunki należy spełnić, żeby wykonywać zawód sędziego.  Ponadto powtórzyliśmy podstawowe pojęcia związane z procesem karnym, cywilnym i rodzinnym. 

Mamy prestiżowy laur!

Miło mi poinformować, że nasza szkoła została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem i w uznaniu dla wieloletnich działań szkolnej grupy ,,Patrz i zmieniaj" obdarzona certyfikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ,,Znak".
Tylko piętnaście szkół w Polsce może sie nim poszczycić!
To nasz wspólny sukces!

Spotkanie z przedstawicielem Służby Więziennej

W piątek 8 marca w szkole gościł mjr Jarosław Timoszuk – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawił różne typy zakładów penitencjarnych w Polsce. Opowiedział o tym, z czym wiąże się wykonywanie zawodu strażnika więziennego: zapoznał młodzież z wymaganiami i warunkami pracy. W ramach preorientacji zawodowej przybliżona została również oferta Wyższej Szkoły Kryminologii w Warszawie.

„Wieczór Twórczości w bibliotece szkolnej”

- Co by było, gdyby… biblioteka była zamknięta?
- Nie lubiłabym biblioteki.
Taka wypowiedź pojawiła się podczas realizacji jednego z kreatywnych ćwiczeń przewidzianych w planie Wieczoru Twórczości w bibliotece szkolnej, który odbył się 8 marca. Uczestnicy spotkania wraz z opiekunami brali udział w zajęciach integrujących oraz rozwijających umiejętność kreatywnego myślenia i tworzenia krótkich tekstów literackich w formie ustnej i pisemnej.
Ćwiczenie otwierające wieczór polegało na podaniu przez uczestników trzech cech charakteru zaczynających się na pierwszą literę swojego imienia. W ten sposób każdy miał możliwość określić swoje mocne strony i dowiedzieć się, jak postrzegany jest przez innych. Później uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzyli najkrótsze łańcuchy skojarzeń, a także abstrakcyjne historie. Jednym z ostatnich punktów programu była prezentacja własnej twórczości. Uczniowie czytali swoje wiersze i opowiadania. Po wspólnym posiłku odbyła się projekcja filmu Nostalgia anioła na podstawie książki Alice Sebold pod tym samym tytułem. Film wzbudził we wszystkich uczestnikach wieczoru bardzo silne emocje, co jest dla niego i dla książki najlepszą rekomendacją.

Krzysztof Kiecoń finalistą III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

W dniach 1-3 marca 2019 roku uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Krzysztof Kiecoń reprezentował szkołę w eliminacjach centralnych III Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Krzysztof podobnie jak w roku ubiegłym uzyskał tytuł finalisty olimpiady.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.