Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo,

informuję, że w szkole nie będą podejmowane czynności związane z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
Jan Wróblewski

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich
2 września 2019 r.

I. KLASY PIERWSZE 4 –LETNIE LICEUM
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W AULI - godz. 9.00
Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach:
1A - sala 1 - mgr Joanna Orzeł
1B - sala 28 - mgr Jadwiga Wdowik
1C - sala 16 - mgr Anna Rozmus
1D - sala 18 - mgr Wiesława Tubek

II. KLASY PIERWSZE 3 –LETNIE LICEUM
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W AULI - godz. 10.00
Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach:
1A - sala 26 - mgr Arkadiusz Janicki
1B - sala 19 - mgr Teresa Marchewka
1C - sala 11 - mgr Magdalena Fijałkowska
1D - sala 39 - mgr Dorota Małczak
1E - sala 37 - mgr Dominika Swaczyna-Piechaczek

III. KLASY DRUGIE LICEUM – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH - godz. 9.00
2A - sala 30
2B - sala 9
2C - sala 36
2D - sala 3
2E - sala 33

IV. KLASY TRZECIE LICEUM – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH - godz. 10.00
3A – sala 2
3B – sala 7
3C – sala 8
3D – sala 12

Dodatkowy termin testu kompetencji językowej

Dodatkowy test kompetencji językowej dla kandydatów przyjętych do klas I liceum, którzy nie pisali go w terminie czerwcowym, odbędzie się 26 sierpnia 2019 r.
dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych
godz. 9.00 z języka angielskiego
godz. 10.00 z języka niemieckiego

podziękowanie

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu składają podziękowania wszystkim jego członkom za ogrom prac, empatię, wrażliwość, serce oraz zaangażowanie w prace wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019. Dzięki Waszej pomocy udało się zrealizować 11 projektów, dając radość nie tylko wpieranym ale również nam wszystkim, za co bardzo dziękujemy licząc na kontynuację w kolejnych latach.

Uwaga absolwenci klas maturalnych

W czwartek, 4 lipca 2019 r. o godzinie 11.00 zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Absolwenci z klasy III A – sala nr 11, parter
Absolwenci z klasy III B – sala nr 7, parter
Absolwenci z klasy III C – sala nr 3, parter
Absolwenci z klasy III D – sala nr 28, parter
Jeśli uczeń nie może osobiście odebrać dokumentów, może to zrobić inna pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie oraz dokument tożsamości.

harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich informuje, że egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:
Harmonogram egzaminów poprawkowych

data, godzina przedmiot część egzaminu
28.08.2019, godz. 9.00 historia pisemna
28.08.2019, godz. 9.00  elementy filozofii pisemna

Część ustna egzaminów rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.

REKRUTACJA 2019/2020

Komisje rekrutacyjne pracują w dniach  
11-12 lipca w godzinach 8:00 - 15:00
oraz 15-16 lipca w godzinach 8:00 - 12:00
dla kandydatów po szkole podstawowej w sali nr 14,
i dla kandydatów po gimnazjum również w sali nr 14.