Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Milena Klimek 

 

Zastępca: Piotr Gabrysch

 

SEKCJA REDAKCYJNA:  

Martyna Michalska, Mira Makarowska 

 

SEKCJA ZARZĄDZANIA: 

Iwona Koprek, Michał Milka

 

SEKCJA INICJATYW I REAKCJI:

Laura Jonderko, Jakub Popanda, Dastin Sprancel 


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr Anna Rozmus
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.