harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

czynność klasy:
- politechniczna,
- biologiczno-chemiczna,
- społeczno-prawna
- ekonomiczna,
- multimedialna
- społeczno-psychologiczna


klasa dwujęzyczne:
- medyczno-farmaceutyczna (dwujęzyczna angielska),
- dwujęzyczna niemiecka
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 15 maja do 19 czerwca 2023
do godz. 15:00
od 15 do 30 maja 2023
do godz. 15:00
sprawdzian kompetencji językowej --- 5 czerwca 2023, godz. 13:00
ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej --- 12 czerwca 2023, godz. 12:00
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godz. 15:00
test plasujący
(wynik testu nie ma wpływu na wynik rekrutacji, służy jedynie przydzieleniu do grupy o zbliżonym poziomie językowym)
27 czerwca 2023
godz. 9:00 - język angielski
godz. 10:00 - język niemiecki
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
17 lipca 2023
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 17 do 21 lipca 2023 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 24 lipca 2023 o godz.14:00
II termin testu plasującego - dla osób, które nie mogły być na teście 27 czerwca
(wynik testu nie ma wpływu na wynik rekrutacji, służy jedynie przydzieleniu do grupy o zbliżonym poziomie językowym)
22 sierpnia 2023
godz. 9:00 - język angielski
godz. 10:00 - język niemiecki

wyniki sprawdzianu kompetencji językowej

Nr wniosku /
Nr kandydata w systemie rekrutacji
liczba punktów
20504 27
19211 21
6495 16
21238 24
14661 15
3308 23
18843 24
1735 21
17994 24
8119 26
8055 19
1927 31
20346 32
5907 14
8420 14
9574 20
15825 25
285 20
12262 22
4057 20
3466 29
15651 18
4586 7
17008 25
4077 27
22682 21
2369 19
5910 17
1607 29
15228 35
8352 30
9798 20
7569 27
12111 13
1452 20
7492 23

Podkategorie