harmonogram rekrutacji

początek koniec czynność
15 czerwca 10 lipca (15:00) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
15 czerwca 22 czerwca (15:00) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej
składanie wniosków o przyjęcie do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej oraz do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim
26 czerwca 10 lipca
(15:00)
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
24 czerwca 13:00 sprawdzian kompetencji językowej - test z języka angielskiego do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej
24 czerwca 14:00 sprawdzian kompetencji językowej - test z języka niemieckiego do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim
29 czerwca ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej i do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim
31 lipca  4 sierpnia
(15:00)
składanie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
zmiana wniosków o przyjęcia (w tym zmiana klas i szkół)
12 sierpnia  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej i na stronie internetowej szkoły)
13 sierpnia 18 sierpnia (15:00) potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów)
19 sierpnia (14:00) ogłoszenie listy przyjętych / nieprzyjętych
(w systemie rekrutacji elektronicznej i na stronie internetowej szkoły)
24 sierpnia  9:00 test kompetencji językowej - test z języka angielskiego dla kandydatów do klas pierwszych 
24 sierpnia 10:00 test kompetencji językowej - test z języka niemieckiego dla kandydatów do klas pierwszych

Podkategorie