Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze od 02.09.2019 do 17.01.2020
II półrocze od 20.01.2019 do 26.06.2020

Termin Zadanie
2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
4 do 6 września 2019 r. Szkolna giełda podręczników
11 i 12 września 2019 r. Zebrania z rodzicami
2 października 2019 r. Ślubowanie klas I
11 października 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych
8 listopada 2019 r. Apel z okazji Święta Niepodległości
4 grudnia 2019 r. godz. 16.30 Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne
Do 20 grudnia 2019 r. Wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
10 – 13 grudnia 2019 r. Próbne egzaminy maturalne.
20 grudnia 2019 r. Wychowawcy klas informują rodziców/opiekunów o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania.
20 grudnia 2019 r. Jasełka, wigilia szkolna
23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2020 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
do 10 stycznia 2020 r. Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych
16 stycznia 2020 Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze
20 stycznia 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
22 stycznia 2020 r. Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele
27 stycznia 2020 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie I półrocza.
10 lutego – 23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
Marzec/kwiecień Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej
Marzec/kwiecień 2020r. Rekolekcje szkolne
Do 20 marca 2020 Klasy III - przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
Marzec/kwiecień 2020r. Dni otwarte szkoły
8 kwietnia 2020 r. Nauczyciele informują uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych.
9–14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia 2020 r. Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas III
21 kwietnia 2020 Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas III
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
29 kwietnia 2020 r. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
1 maja 2020 r. Święto Pracy
3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja
04 – 20 maja 2020 r. Egzamin maturalny
20 maja 2020 Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele
29 maja 2020 r. Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
10 czerwca 2020 r. Przewidywanych ocen klasyfikacyjne
11 czerwca 2020 r. Boże Ciało.
19 czerwca 2020 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
23 czerwca 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25–31 sierpnia 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Dzień Edukacji
 • Dzień KEN – 14 października 2019 r.
 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.,
 • Wielkanoc – 12 kwietnia 2020 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2020 r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne:

 • 4, 5, 6 maja 2020
 • 12 czerwca 2020