harmonogram rekrutacji

początek koniec czynność
17 maja 31 maja
(15:00)
rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim
oraz dwujęzycznej z językiem niemieckim
17 maja 21 czerwca (15:00) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy politechnicznej, biologiczno-chemicznej, społeczno-prawnej
8 czerwca (14:00) sprawdzian kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim
oraz dwujęzycznej z językiem niemieckim
15 czerwca ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej i do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim
25 czerwca 14 lipca
(15:00)
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
22 lipca   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
23 lipca 30 lipca (15:00) potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów) - złożenie oryginałów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli
2 sierpnia (14:00) ogłoszenie listy przyjętych / nieprzyjętych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)

Podkategorie