ogłoszenie

CO?   44 Olimpiada Języka Angielskiego /eliminacje szkolne/
GDZIE?   Aula szkolna
KIEDY?   07 listopada 2019 r.

ZAINTERESOWANY? ZAINTERESOWANA?
Jeśli tak, zgłoś się już dzisiaj do swojego nauczyciela j. angielskiego.
/Zapisy do dn. 24-10-2019 r./
Więcej informacji na stronie: www.oja.wsjo.pl

Dzień Edukacji Narodowej

11 października w hali gimnastycznej uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na apelu obecni byli m.in. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida oraz Ewa Pinkawa - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Z tej okazji wręczono nagrody starosty, nagrody dyrektora szkoły oraz medale dla nauczycieli za długoletnią służbę.
Uczniowie zaprezentowali wyniki plebiscytu Belfry 2019 oraz rezultaty konkursu na alternatywne nazwy przedmiotów i miejsc szkolnych. Program akademii wzbogaciły także utwory muzyczne wykonane na żywo. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy, a nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w imieniu samorządu uczniowskiego składamy najlepsze życzenia.

#ErasmusDays 2019

W ramach #ErasmusDays   w naszej szkole  zaproponowano uczniom szereg różnych form aktywności. Klasy biologiczno-chemiczne wzięły udział w spotkaniu na temat ochrony środowiska, na którym uczestnicy obecnie trwającego projektu Erasmus+ przedstawili wstępne wnioski oraz serię prezentacji dotyczących m.in. roli owadów w środowisku przyrodniczym i konieczności ich ochrony. Pojawiła się m.in. propozycja budowania hoteli dla pszczół samotnic. Ponadto przygotowana została wystawa , na której za pomocą fotografii oddano atmosferę projektu i pracę na rzecz poznania wybranych aspektów przyrodniczych. Wystawę można jeszcze oglądać przez następny tydzień na drugim piętrze budynku szkoły. Na zakończenie, młodzież wzięła udział w wykładzie dotyczącym bioróżnorodności województwa opolskiego oraz na temat owadów błonkoskrzydłych, przygotowanym i przeprowadzonym przez p. Kamila Nowaka reprezentującego Oddział Park Krajobrazowy Góra Św. Anny Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,.

We współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Dotyczyła ona ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem propozycji i rozwiązań dla szkoły oraz miasta. Obserwując i przysłuchując się dyskusji młodych ludzi, jestem przekonana, że można zmniejszyć postęp szeroko pojętej degradacji środowiska przyrodniczego, zaczynając od siebie przez wprowadzenie prostych rozwiązań, jak rezygnacja z używania plastikowych rurek czy oszczędzanie wody.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg #ErasmusDays  w naszej szkole.

Witajcie w gronie licealistów!

2 października w auli strzeleckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego odbyło się pasowanie na uczniów, które w tym roku trzeba było podzielić na dwie części. Stało się tak za sprawą podwójnego rocznika, który rozpoczął naukę w liceum. Dotychczasowi absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych złożyli przysięgę na sztandar szkoły oraz zostali pasowani przez dyrektora. Na pamiątkę otrzymali również tarcze szkoły, które zgodnie z tutejsza tradycją licealiści noszą w dni szczególne. Wykonano również zdjęcia klasowe. Za trzy, względnie cztery lata mogą być one ciekawym punktem odniesienia dla obecnych pierwszoklasistów, gdy tuż przed maturą będą kończyć szkołę i bogatsi o doświadczenia lat spędzonych w ogólniaku może wspomną dzień symbolicznego przyjęcia ich do społeczności. Wszystkiego dobrego, Licealiści!