wywiadówki

Zazwyczaj we wrześniu odbywają się wywiadówki "organizacyjne" dla rodziców uczniów klas pierwszych liceum oraz "informacyjne" dla rodziców uczniów klas trzecich liceum i gimnazjum, na których szczegółowo omawiana jest problematyka odpowiednio egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
W roku szkolnym 2018/19 odbędą się one 17 września.

Spotkania z rodzicami po klasyfikacji:
23 stycznia 2019 - klasy III gimnazjum i klasy I liceum
24 stycznia 2019 - klasy II i III liceum

Dodatkowo w każdą pierwszą środę miesiąca między godziną 16:30 a 17:30 rodzice mają możliwość indywidualnego spotkania się z wychowawcą bądź z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Harmonogram spotkań pierwszośrodowych w roku szkolnym 2018/19:
3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 2 stycznia, 6 marca, 3 kwietnia, 15 maja.
W lutym spotkania się nie dobędą ze względu na ferie zimowe, natomiast majowe spotkania są przesunięte z pierwszej środy na 15 maja ze względu na egzaminy maturalne.

Poniżej zestawienie klas i ich wychowawców. Aktualną rozpiskę sal, w których dyżurują nauczyciele można znaleźć w budynku szkoły.

LICEUM, wychowawcy klas:

Ia - mgr Katarzyna Jokiel
Ib - mgr Katarzyna Kozłowska
Ic - mgr Magdalena Rył
Id - mgr Wiktor Damaszek
Ie - mgr Beata Mehlich

IIa - mgr Anna Rzeźniczek
IIb - mgr Joanna Polańska
IIc - mgr Małgorzata Plachetka
IId - mgr Joanna Kędzierska

IIIa - mgr Dariusz Szczypura
IIIb - mgr Joanna Orzeł
IIIc - mgr Dominika Lelicka
IIId - mgr Jadwiga Wdowik

GIMNAZJUM, wychowawcy klas:

IIIa - mgr Teresa Marchewka
IIIb - mgr Dorota Małczak
IIIc - mgr Dominika Swaczyna-Piechaczek