Spotkanie z przedstawicielem Służby Więziennej

W piątek 8 marca w szkole gościł mjr Jarosław Timoszuk – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawił różne typy zakładów penitencjarnych w Polsce. Opowiedział o tym, z czym wiąże się wykonywanie zawodu strażnika więziennego: zapoznał młodzież z wymaganiami i warunkami pracy. W ramach preorientacji zawodowej przybliżona została również oferta Wyższej Szkoły Kryminologii w Warszawie.

„Wieczór Twórczości w bibliotece szkolnej”

- Co by było, gdyby… biblioteka była zamknięta?
- Nie lubiłabym biblioteki.
Taka wypowiedź pojawiła się podczas realizacji jednego z kreatywnych ćwiczeń przewidzianych w planie Wieczoru Twórczości w bibliotece szkolnej, który odbył się 8 marca. Uczestnicy spotkania wraz z opiekunami brali udział w zajęciach integrujących oraz rozwijających umiejętność kreatywnego myślenia i tworzenia krótkich tekstów literackich w formie ustnej i pisemnej.
Ćwiczenie otwierające wieczór polegało na podaniu przez uczestników trzech cech charakteru zaczynających się na pierwszą literę swojego imienia. W ten sposób każdy miał możliwość określić swoje mocne strony i dowiedzieć się, jak postrzegany jest przez innych. Później uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzyli najkrótsze łańcuchy skojarzeń, a także abstrakcyjne historie. Jednym z ostatnich punktów programu była prezentacja własnej twórczości. Uczniowie czytali swoje wiersze i opowiadania. Po wspólnym posiłku odbyła się projekcja filmu Nostalgia anioła na podstawie książki Alice Sebold pod tym samym tytułem. Film wzbudził we wszystkich uczestnikach wieczoru bardzo silne emocje, co jest dla niego i dla książki najlepszą rekomendacją.

Krzysztof Kiecoń finalistą III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

W dniach 1-3 marca 2019 roku uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Krzysztof Kiecoń reprezentował szkołę w eliminacjach centralnych III Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Krzysztof podobnie jak w roku ubiegłym uzyskał tytuł finalisty olimpiady.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkanie ze studentem AGH

1 marca br. licealiści w ramach preorientacji zawodowej spotkali się w auli szkolnej z absolwentem naszego zespołu szkół, a obecnie studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Jakubem Lisowskim. Zaprezentował on wizerunek swojej uczelni oraz zapoznał maturzystów z jej aktualną ofertą studiów. 

Wykład o zdrowym żywieniu

27 lutego br. gościł w szkole dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień. Na spotkaniu z gimnazjalistami i licealistami wygłosił wykład na temat tego, jak dieta oraz warunki życia małych dzieci wpływają na ich zdrowie w życiu dorosłym.

Tydzień spotkań w strzeleckim liceum

Za nami intensywny tydzień spotkań i prelekcji w LO im. Broniewskiego w Strzelcach Op. Od wtorku (19.02) do piątku (22.02) licealiści mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną czy prozdrowotną.

Wtorek upłynął pod znakiem historii i prawa. Członek zarządu Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek przeprowadził prelekcję na temat I wojny światowej z perspektywy doświadczeń swojej rodziny. Było to spotkanie pozwalające wyjść poza podręcznikową perspektywę nauczania historii. Tego samego dnia przedstawiciele poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą wygłosili wykład o prawie cywilnym i zdolnościach do czynności prawnych w Niemczech i Polsce, prezentując przy okazji kształt studiów polsko-niemieckich. Piątek był z kolei dniem zajęć dla klas o profilach medycznych i ekonomicznych. Wykład z zakresu ginekologii i położnictwa wygłosił dr nauk medycznych Wojciech Guzikowski – konsultant wojewódzki w tym zakresie. Tego samego dnia przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej z Opola zaprezentowali ofertę studiów i omówili zagadnienia ekonomiczne zajmujące uwagę tej instytucji.

Organizatorzy tygodnia spotkań celowali przede wszystkim w potrzeby uczniów szkoły. Strzeleckie liceum kształci młodzież na różnych profilach. Tematyka zajęć ujmowała zainteresowania dotyczące nauk ścisłych i humanistycznych. Umożliwiając spotkania również z przedstawicielami różnych uczelni, szkoła wpisała się w szeroko rozumiany nurt preorientacji zawodowej.

Srebro dla naszej uczennicy

21.02.2019 r. w Nysie odbył się finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym indywidualnym. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Niedźwiecka, która ostatecznie wywalczyła srebrny medal.

Krwiodawstwo to już u nas tradycja

Strzeleckie liceum od lat 80. ubiegłego wieku nieprzerwanie bierze udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Dwa razy do roku do szkoły przyjeżdża personel medyczny, który instaluje się w jednej z klas i aranżuje tam punkt poboru krwi. Nauczyciele, którzy przez lata byli zaangażowani w akcję to przede wszystkim biolodzy – Ilona Piontek i Joanna Polańska, a także prezes Strzeleckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Salus” – Edward Podgajny. Tylko w bieżącym roku szkolnym – w październiku i lutym – udało się zebrać 15,75 litrów krwi.

Ten najcenniejszy lek oddają w pierwszej kolejności uczniowie, ale do wspomnianego punktu zgłaszają się również nauczyciele. Selekcja spośród chętnych dawców jest bardzo duża. Kryteria, które należy spełnić, aby podzielić się krwią np. z ofiarami wypadków, obejmują przede wszystkim dobre zdrowie, właściwe parametry krwi czy nawet kondycję danego dnia. Dyskwalifikujące mogą być np. drobne schorzenia skórne, infekcje czy gorączka.

Zapotrzebowanie na krew jest bardzo zróżnicowane w skali kraju. Strona krew.info podaje aktualne informacje na temat zapasów w poszczególnych regionalnych centrach krwiodawstwa. Według danych z 2017 r. w Polsce dominowała grupa AB Rh+ i 0 Rh+. Najrzadsza grupa to AB Rh-. Najbardziej przydatna grupa krwi to z kolei 0 Rh-, ponieważ w nagłych przypadkach przy braku właściwej grupy można ją przetoczyć każdemu potrzebującemu. Różnice w zapotrzebowaniu są różne w zależności od regionu, co pozwala wysnuć wniosek, że każda grupa jest potrzebna, choć strona krew.info aktualizuje stan zapotrzebowania, co wiąże się również z racjonalnym dysponowaniem zasobami.