Do czego przyczynia się lęk przed zachorowaniem

Szczególnie ważne dla uczniów,

Do czego przyczynia się lęk przed zachorowaniem?

Pozdrawiam,
Wasza psycholożka
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Jak sobie poradzić ze strachem przed koronawirusem

Drodzy Państwo, Kochani uczniowie
Oto część druga z cyklu-Jak sobie poradzić ze strachem przed koronawirusem?
Na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku będę publikować wartościowe artykuły,które być może przyczynią się do do zrozumienia swoich emocji i działań w tym trudnym czasie dla wszystkich... W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pozdrawiam,
B.Niedworok

webinar

Drodzy Państwo, kochani uczniowie,
Czas obecny, w którym się znaleźliśmy jest czasem lęku o zdrowie i życie. Dlatego jako psycholog szkolny przesyłam Wam coś, co może pomóc ten lek obniżyć i trochę bardziej go zrozumieć... Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, z która współpracujemy od lat w kwestii warsztatów dla maturzystów organizuje Webinar na facebooku "Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem" w środe 18 marca 2020 w godzinach 12.00 - 13.00 . Zapraszam do udziału.
psycholog szkolny
B.Niedworok

Uwaga! Uczniowie gimnazjum i liceum - Stypendium „Wspieramy najlepszych”

Przypominam, że jeszcze tylko tydzień został na składanie wniosków o stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Bliższe informacje dotyczące stypendium oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.OPOLSKIE.pl
Terminy: Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 28 września w sekretariacie szkoły lub osobiście w Opolu w Urzędzie Marszałkowskim do 30 września (godzina 14.00). Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą przyjmowane.

Kronospan - termin składania dokumentów przedłużony do 23 września

Informuję, iż termin składania aplikacji o stypendium w Babson College został przedłużony- trwa do 23 września 2016r.
Jest to dodatkowa szansa dla osób, które nie zdążyły jeszcze  zaaplikować.
Zachęcam jeszcze raz Uczniów Szkoły do wzięcia udziału w programie stypendialnym.

Pomoc materialna 2016

Uczniowie,
Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:

Czytaj więcej: Pomoc materialna 2016

Program stypendialny "The Kronospan Scholarship"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prestiżowym programie stypendialnym ,, The Kronospan Scholarship” oferowanym przez Fundację Kronospan.
Fundacja Kronospan zajmuje się prowadzeniem i rozwijaniem programów społecznego zaangażowania firmy Kronospan, światowego lidera wśród producentów wyrobów drewnopochodnych.
Celem fundacji są aktywne działania, wspierające ekonomiczny i kulturalny rozwój społeczności lokalnych.

Czytaj więcej: Program stypendialny "The Kronospan Scholarship"

Wspieramy najlepszych - stypendia dla uczniów

Urząd Marszałkowski ogłasza w dniach od 7 do 18 grudnia br. nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:
- w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2014/2015 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których dochód uzyskany w roku 2014 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto).
Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie WWW.OPOLSKIE.pl oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615, 45-082 Opole

pomoc materialna

Uczniowie,
Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:
I.Wyprawka szkolna (dofinansowanie podręczników) dla niepełnosprawnych uczniów PG i LO (z orzeczeniem). Na rządową pomoc będą mogli liczyć uczniowie:
•    niepełnosprawni (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.: uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).
Termin składania wniosków w szkole upływa 18 września 2015 roku.
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
II. Stypendium socjalne (formy proponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
Pomoc materialna może być przyznana w formie:
1.    stypendium szkolnego
2.    zasiłku szkolnego (bliższe informacje o obydwu formach pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.
Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wszystkich dorosłych członków rodziny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Wnioski dostępne do skserowania w sekretariacie lub w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Należy je złożyć w terminie do 14 września 2015 u psychologa w sekretariacie lub w OPS.

Psycholog szkolny
Barbara Niedworok