Spotkanie z Adamem Kubikiem – absolwentem Broniewskiego

W poniedziałek 4 kwietnia gościem naszej szkoły był kolejny absolwent Broniewskiego – Adam Kubik (matura 2005), który spotkał się z grupą uczącą się języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym. Adam jest obecnie lektorem tego języka i doktorantem na uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy), gdzie prowadzi zajęcia z naukowcami i studentami m.in. w ramach programu Erasmus+. Wcześniej w roku akademickim 2018/2019 nasz absolwent był lektorem języka niemieckiego na Yale University w stanie Connecticut (USA). Wtedy też prowadził badania nad śląskimi Teksańczykami – potomkami przybyszów z naszego regionu.

W trakcie poniedziałkowego spotkania z naszymi uczniami Adam opowiadał o zaletach uczenia się języka niemieckiego oraz o plusach studiowania za granicą. Dodatkowo odbyła się dyskusja o oryginalności języka śląskiego, czyli o „ślōnskij gŏdce”. Warto dodać, że Adam interesuje się Górnym Śląskiem i robi w tym zakresie doktorat. W trakcie spotkania przedstawił swoją książkę napisaną w języku niemieckim i po śląsku właśnie. Jej tytuł to „Reisememoiren” POLECAMY!

Dla tych, którzy mówią po niemiecku i po śląsku, zamieszczamy przekład powyższego tekstu autorstwa Adama po śląsku i po niemiecku, dając możliwość sprawdzenia swojej znajomości mowy naszego regionu.

(ślōnski fassung: A.K.)

We pyndziałek, 4. Aprila 2022, gojściym we naszyj schuli bōł absolwynt Liceum Broniywskygo – Adam Kubik (abitura 2005), ftory kludziōł treff ze szkolŏrzōma, co se uczōm niymieckij gŏdki we erweiterowanym fassungu. Adam je lektorym deutsch a dochtōrantym na Universität Heidelberg (Deutschland), kaj unterrichtuje wissenschaftlerōw a sztudyntōw ze auslandu choby ônych, co sōm tam na programie Erasmus. Ôn bōł tysz deutschlektorym na Yale University we Connecticut (USA) bez rok akadymicki 2018/2019, kedy to kludziōł forschung m.in. ô ślōnskich Texanerach – potōmkōw ôd aussiedlerōw ze naszygo gebietu.

Bez treff ôsprŏwioł ôn ô vorteilach, jake mŏ uczynie se deutsch a ô plusach, ftore kludzi ze sobōm sztudierowaniy we auslandzie. Zusätzlich diskutierowali ô ôryginalnojści ślōnskij gŏdki. Wertci se vermerknōnć, iże Adam se interesuje Oberschlesien/Gōrnym Ślōnskym a schreibuje ôtym tysz swōj dochtorarbeit. Na tym treffie pokŏzoł ôn tysz swōj buch, ftory bōł napisoł po niymiecku a – DEJCIE POZŌR – tysz we ślōnskij gŏdce, co mŏ titel „Reisememoiren”, ftore EMPFEHLUJYMY!

Dō ônych, co poradzōm po naszymu a po deutsch – dŏwōmy sam text we fassungach, we ftorych je schreibniynty spōmniōny buch, cobyjście mieli möglichkeit sprawdzyniŏ, na wiela poradzijcie rzōndzić we inkszych gŏdkach tygo regiōnu.

(deutsche Fassung: A.K.)

Am Montag, den 4. April 2022, besuchte ein Absolvent des Broniewski-Gymnasiums, Adam Kubik (Abi 2005), unsere Schule und traf sich mit einer Gruppe von Schülern, die Deutsch im erweiterten Modul lernen. Adam ist Deutschdozent und Doktorand an der Universität Heidelberg (Deutschland), wo er ausländische Wissenschaftler und Studierende, u.a. im Rahmen des Erasmus-Programms, unterrichtet. Darüber hinaus war er Deutschlektor an der Yale University in Connecticut (USA) im akademischen Jahr 2018/2019, und betrieb in dieser Zeit Forschung zum Phänomen der schlesischen Texaner – den Nachkommen von Aussiedlern aus unserer Umgebung.

Während des Treffens sprach er über die Vorteile des Deutschlernens und über die Vorteile eines Studiums im Ausland. Außerdem wurde die Originalität der schlesischen Sprache – der "ślōnskŏ gŏdka" – diskutiert. Es ist erwähnenswert, dass Adam sich für Oberschlesien interessiert und zu diesem Thema promoviert. Während des Treffens stellte er auch sein in deutscher und schlesischer Sprache verfasstes Buch mit dem Titel "Reisememoiren" vor, welches wir wärmstens empfehlen!

Für diejenigen, die Schlesisch und Deutsch können, veröffentlichen wir diesen Text in den Sprachen, in denen das oben genannte Buch geschrieben wurde, und ermöglichen euch so, die eigenen Kenntnisse von anderen zu dieser Region dazugehörigen Sprachen zu überprüfen.