I etap egzaminu DSD II

24 listopada 13 uczniów naszej szkoły przystąpiło do I etapu egzaminu certyfikującego z języka niemieckiego DSD II na poziomie C1. II etap w grudniu. Uczniowie będą wtedy rozwiązywać zadania ustne. Pamiętajcie, że nasza szkoła posiada specjalne zezwolenie na przeprowadzanie podobnych egzaminów. DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest dla naszych uczniów egzaminem bezpłatnym.