eTwinning

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie eTwinning „Comparing lives”. Oprócz naszej szkoły biorą w nim udział szkoły z Niemiec, Francji i Czech. W ramach projektu młodzież cyklicznie musi wykonać określone zadanie w języku angielskim. W tym miesiącu zajmowano się uroczystościami, świętami i tradycjami. Projekt skończy się w kwietniu i wtedy pochwalimy się efektami współpracy.