Brawa dla gimnazjalistów !

W dniach 10- 12 kwietnia br. ostatni raz uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminu, który składał się z trzech części:
- humanistycznej, obejmującej zagadnienia z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej, zawierającej zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki
- językowej.
Wyniki egzaminu zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 14 czerwca 2019 r.
Z radością i dumą informujemy, że w Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym w Strzelcach Opolskich wyniki uzyskane przez zdających są w każdym z zakresów egzaminu zdecydowanie wyższe od średniej dla województwa opolskiego i kraju. Warto podkreślić, że spośród 61 uczniów przystępujących do egzaminu 51 gimnazjalistów ( co stanowi 83,6 % ogółu zdających) uzyskało z poszczególnych zakresów egzaminu 100% możliwych do uzyskania punktów.
W skali staninowej wyniki z języka angielskiego i języka niemieckiego uczniów naszego gimnazjum znalazły się w najwyższym, 9 staninie. Taki rezultat osiąga tylko 4 % szkół. Wyniki z pozostałych przedmiotów mieszczą się w staninie ósmym – bardzo wysokim, który udaje się uzyskać 7 % szkół.

Gratulujemy nauczycielom, uczniom i ich Rodzicom.