Uwaga uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich trzyletniego liceum (absolwenci gimnazjum)

W dniach 4, 5 i 6 września 2019 r. w szkolnej auli (II piętro) na przerwach po trzeciej i piątej lekcji odbędzie się organizowany przez Samorząd Uczniowski kiermasz używanych podręczników.