podziękowanie

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu składają podziękowania wszystkim jego członkom za ogrom prac, empatię, wrażliwość, serce oraz zaangażowanie w prace wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019. Dzięki Waszej pomocy udało się zrealizować 11 projektów, dając radość nie tylko wpieranym ale również nam wszystkim, za co bardzo dziękujemy licząc na kontynuację w kolejnych latach.

Uwaga absolwenci klas maturalnych

W czwartek, 4 lipca 2019 r. o godzinie 11.00 zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Absolwenci z klasy III A – sala nr 11, parter
Absolwenci z klasy III B – sala nr 7, parter
Absolwenci z klasy III C – sala nr 3, parter
Absolwenci z klasy III D – sala nr 28, parter
Jeśli uczeń nie może osobiście odebrać dokumentów, może to zrobić inna pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie oraz dokument tożsamości.

harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich informuje, że egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:
Harmonogram egzaminów poprawkowych

data, godzina przedmiot część egzaminu
28.08.2019, godz. 9.00 historia pisemna
28.08.2019, godz. 9.00  elementy filozofii pisemna

Część ustna egzaminów rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.

REKRUTACJA 2019/2020

Komisje rekrutacyjne pracują w dniach  
11-12 lipca w godzinach 8:00 - 15:00
oraz 15-16 lipca w godzinach 8:00 - 12:00
dla kandydatów po szkole podstawowej w sali nr 14,
i dla kandydatów po gimnazjum również w sali nr 14.

Żegnamy Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich

Ks. Sebastian Szajda – rocznik 1986 i nasi tegoroczni gimnazjaliści – rocznik 2003. To symboliczne spotkanie dwóch pokoleń, które przeszły przez gimnazjum znikające właśnie z polskiego systemu oświaty. 18 czerwca wspomniani absolwenci spotkali się na uroczystości pożegnania ostatniej grupy naszych uczniów, w czym towarzyszyli nam m.in. Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, podinspektor Jarosław Roszczak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich i Renata Mond-Paszek – Przewodnicząca Rady Rodziców.
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich przeszło do historii, a szkoda, bo jak powiedział Waldemar Gaida, szkoła przez lata istnienia była okrętem flagowym powiatu strzeleckiego. Tradycyjnie tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego plasują nas w czołówce regionu dolnośląsko-opolskiej OKE, co również wyróżnia szkołę na tle innych gimnazjów w kraju. Każdego roku uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wychowaliśmy pokolenia ludzi przygotowanych do dalszego kształcenia, ludzi, którzy nabyli szereg umiejętności związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie.
Mieszane uczucia towarzyszące zamknięciu gimnazjum nie przyćmiewają naszej radości i dumy z kolejnego rocznika, który właśnie opuścił mury szkoły. Wielu absolwentów już we wrześniu rozpocznie naukę w tutejszym liceum. Przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Gratulujemy sukcesów i doceniamy wysiłki w zmaganiach z przeciwnościami. Na czas wakacji życzymy wszystkim owocnego i bezpiecznego wypoczynku. Aby utrwalić miłe chwile, publikujemy garść fotografii z wczorajszej uroczystości.

Brawa dla gimnazjalistów !

W dniach 10- 12 kwietnia br. ostatni raz uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminu, który składał się z trzech części:
- humanistycznej, obejmującej zagadnienia z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej, zawierającej zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki
- językowej.
Wyniki egzaminu zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 14 czerwca 2019 r.
Z radością i dumą informujemy, że w Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym w Strzelcach Opolskich wyniki uzyskane przez zdających są w każdym z zakresów egzaminu zdecydowanie wyższe od średniej dla województwa opolskiego i kraju. Warto podkreślić, że spośród 61 uczniów przystępujących do egzaminu 51 gimnazjalistów ( co stanowi 83,6 % ogółu zdających) uzyskało z poszczególnych zakresów egzaminu 100% możliwych do uzyskania punktów.
W skali staninowej wyniki z języka angielskiego i języka niemieckiego uczniów naszego gimnazjum znalazły się w najwyższym, 9 staninie. Taki rezultat osiąga tylko 4 % szkół. Wyniki z pozostałych przedmiotów mieszczą się w staninie ósmym – bardzo wysokim, który udaje się uzyskać 7 % szkół.

Gratulujemy nauczycielom, uczniom i ich Rodzicom.

Nagroda dla wyróżniających

We wtorek 11 czerwca wyróżniający się uczniowie ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat strzelecki uczestniczyli w specjalnie zorganizowanej dla nich przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego wycieczce do Wrocławia. W programie wycieczki znalazły się Afrykarium, Ostrów Tumski oraz Wrocławski Rynek. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję zobaczyć słynną Aulę Leopoldina, i miejsce, które od niedawna stanowi nową wielką atrakcję Wrocławia - Muzeum Pana Tadeusza.
Pełni wrażeń i miłych wspomnień – dziękujemy!