Projekt Erasmus+. Dzień czwarty

Czwarty dzień projektu Erasmus+ poświęcony był wodzie. Najpierw uczestniczyliśmy w wykładzie nt. zasobów wody, gospodarki wodnej oraz metod oczyszczania wody w gminie Strzelce Opolskie. Następnie zajęliśmy się biologiczną i chemiczną analizą składu rzeki Jemielnicy. Popołudnie spędziliśmy aktywnie, uczestnicząc w zajęciach sportowych z członkami naszej sekcji lekkoatletycznej "Komar". Dzień zakończyliśmy, wspólnie opracowując sprawozdania z poszczególnych części projektu.

pomoc materialna 2019

Uczniowie,

Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Poniżej zamieszczam 2 formy pomocy, o które możecie się starać, gdy spełnicie wymagane kryteria:

  1. Wyprawka szkolna (dofinansowanie podręczników) dla niepełnosprawnych uczniów LO (z orzeczeniem). Na rządową pomoc będą mogli liczyć uczniowie:
    • niepełnosprawni (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.: uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).

Termin składania wniosków w szkole upływa 10 września 2019 roku.
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

  1. Stypendium socjalne (formy proponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)
    Pomoc materialna może być przyznana w formie:
    1. stypendium szkolnego
    2. zasiłku szkolnego (bliższe informacje o obydwu formach pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)


Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wszystkich dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Należy je złożyć w terminie do 15 września 2019 w OPS.

Psycholog szkolny
Barbara Niedworok

W Krakowie o pszczołach – trzeci dzień projektu Erasmus+

Kolejny dzień projektu międzynarodowego spędziliśmy w Krakowie, gdzie bardzo intensywnie realizowaliśmy zaplanowane wcześniej zajęcia. Przed południem wysłuchaliśmy wykładu na temat różnych gatunków pszczół oraz zagrożeń przyczyniających się do zmniejszania ich liczby w przyrodzie. Następnie budowaliśmy hotele dla pszczół z rurek trzcinowych, rysowaliśmy różne gatunki tych owadów, zwracając uwagę na różnice w ich budowie. Wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić, by zatrzymać spadek populacji pszczół w środowisku. Po krótkiej przerwie wybraliśmy się na zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Zobaczyliśmy tam najbardziej znane miejsca i dowiedzieliśmy się nieco o ich historii. Na koniec odwiedziliśmy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, gdzie znajdują się fragmenty starych dróg i przedmioty codziennego użytku, które wykorzystywali ludzie w średniowiecznym mieście.

Drugi dzień projektu Erasmus+

Kolejny dzień projektu międzynarodowego z cyklu Ambasadorzy w gumowcach minął nam równie przyjemnie jak poprzedni. Najpierw odwiedziliśmy Interaktywne Centrum Pszczelarstwa "Apilandia" w Kleczy Dolnej k. Wadowic, gdzie dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o pszczołach oraz ich znaczeniu w naszym ekosystemie. Mieliśmy także okazję odwiedzić edukacyjną pasiekę oraz stworzyć własne świeczki z wosku pszczelego. Następnie przenieśliśmy się do Krakowa i razem z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi wybraliśmy się na wieczorny spacer po Starym Mieście, co było świetną okazją, aby pokazać im nieco polskiej kultury i architektury.

Wystartowała polska odsłona naszego projektu Erasmus+

Właśnie rozpoczęliśmy kolejną część projektu międzynarodowego z cyklu Ambasadorzy w gumowcach, który tym razem odbywa się w Polsce. Nocujemy w schronisku młodzieżowym na Górze św. Anny, natomiast zajęcia projektowe realizujemy na terenie całego powiatu strzeleckiego, a także w innych miejscach w Polsce. Gościmy u nas uczniów i opiekunów z Niemiec i z Holandii. Za nami spacer po Parku Krajobrazowym Góra św. Anny i wykład na temat biocenozy lokalnych łąk i lasów. Spotkaliśmy się również z dyrektorem naszej szkoły, który serdecznie powitał wszystkich uczniów przybyłych na projekt. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy m.in. o systemach edukacji i oceniania w każdej ze szkół. Pomimo niesprzyjającej pogody udało nam się też zwiedzić nasze miasto. Całe przedsięwzięcie finansowane jest z funduszu europejskiego programu Erasmus+.

Inauguracja roku szkolnego 2019/20

2 września 2019 r. w auli szkolnej rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W liceum naukę rozpoczynają dwie grupy klas pierwszych – cztery po szkole podstawowej i pięć po gimnazjum. Nowych uczniów przywitał wicestarosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gaida oraz dyrektor szkoły Jan Wróblewski.
Wszystkim licealistom życzymy wielu sukcesów, maturzystom owocnych zmagań z egzaminami, a pierwszoklasistom szybkiej aklimatyzacji i interesujących znajomości.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tym roku przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W naszym powiecie uczczono ją 1 września przy okazji obchodów Powiatowego Dnia Weterana. Poczet sztandarowy i delegacja szkoły na czele z dyrektorem Janem Wróblewskim wzięła udział w uroczystościach, w ramach których m.in. złożono wieńce pod pomnikiem Piety Śląskiej – Ofiarom Wojen i Przemocy.

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo,

informuję, że w szkole nie będą podejmowane czynności związane z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
Jan Wróblewski

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich
2 września 2019 r.

I. KLASY PIERWSZE 4 –LETNIE LICEUM
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W AULI - godz. 9.00
Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach:
1A - sala 1 - mgr Joanna Orzeł
1B - sala 28 - mgr Jadwiga Wdowik
1C - sala 16 - mgr Anna Rozmus
1D - sala 18 - mgr Wiesława Tubek

II. KLASY PIERWSZE 3 –LETNIE LICEUM
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W AULI - godz. 10.00
Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach:
1A - sala 26 - mgr Arkadiusz Janicki
1B - sala 19 - mgr Teresa Marchewka
1C - sala 11 - mgr Magdalena Fijałkowska
1D - sala 39 - mgr Dorota Małczak
1E - sala 37 - mgr Dominika Swaczyna-Piechaczek

III. KLASY DRUGIE LICEUM – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH - godz. 9.00
2A - sala 30
2B - sala 9
2C - sala 36
2D - sala 3
2E - sala 33

IV. KLASY TRZECIE LICEUM – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH - godz. 10.00
3A – sala 2
3B – sala 7
3C – sala 8
3D – sala 12

Dodatkowy termin testu kompetencji językowej

Dodatkowy test kompetencji językowej dla kandydatów przyjętych do klas I liceum, którzy nie pisali go w terminie czerwcowym, odbędzie się 26 sierpnia 2019 r.
dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych
godz. 9.00 z języka angielskiego
godz. 10.00 z języka niemieckiego