Body Worlds

Kolejna grupa z naszego liceum miała okazję zobaczyć wystawę Body Worlds.
28 listopada klasy 3b, 3d i 4d pod opieką pani Katarzyny Kozłowskiej, Małgorzaty Szecel oraz Katarzyny Maciaszczyk-Paprotny
miały możliwość udziału w wyjątkowej lekcji biologii w Katowicach.

Egzamin DSD II

Dziś w naszej szkole odbywa się egzamin z języka niemieckiego DSD II. Tylko u nas egzamin jest darmowy, a przygotowanie do niego odbywa się w ramach lekcji.

Zdającym życzymy powodzenia!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wiktorii Soboty

W dniu 28 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, uniwersyteckich oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

Stypendyści dyplomy odbierali z rąk Pana Tomasza Witkowskiego Wicewojewody Opolskiego oraz Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty. Dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów odebrała również Wiktoria Sobota uczennica klasy IV naszego liceum.

Gratulacje dla Wiktorii, jej rodziców i nauczycieli.

Erasmus w Broniewskim

Czy możliwe jest, by szkoła XXI wieku obyła się bez technologii i zdobyczy myśli technologicznej? Czy możliwe jest, by w szkole stary i dobrze nam znany sposób podawania wiedzy uczniom był tym jedynym słusznym i przynoszącym oczekiwane rezultaty? Czy to wszystko możliwe w świecie, w którym mocno swoją obecność zaznacza dziś AI (sztuczna inteligencja)?

Każdego dnia przekonujemy się, że tak jak zmienia się profil ucznia podejmującego naukę w naszym liceum, tak samo zmienia się szkoła, zmieniają się metody nauczania i uczenia się, zmienia się podejście do nauczania i do samej nauki, zmienia się zakres umiejętności nauczycieli. I musi się zmieniać.  Umiejętność połączenia tradycyjnego sposobu i formy  podawania wiedzy z metodami nowoczesnymi opartymi na technologii cyfrowej staje się koniecznością z prostej przyczyny – taka jest nasza szkolna i nie tylko szkolna rzeczywistość. Rodzi to określone wymagania wobec każdego nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w ramach projektu Erasmus+ pani Magdalena Rył, Katarzyna Maciaszczyk- Paprotny i Katarzyna Kozłowska w połowie października udały się na Maltę do St Julian’s, by wziąć udział w dwutygodniowym kursie Technology Enhanced Learning. W przepięknych i malowniczych okolicznościach razem z innymi europejskimi nauczycielami poznawały różnego rodzaju narzędzia cyfrowe do wykorzystania w nauczaniu młodego pokolenia, tak mocno osadzonego w przestrzeni technologicznej. Był to czas intensywnej nauki, gdzie oprócz kompetencji cyfrowych i miękkich rozwijane były też kompetencje językowe, bowiem cały kurs prowadzony był w języku angielskim. Organizatorzy kursu zadbali o możliwość poznania kultury Malty – pięknej i gościnnej wyspy, organizując wycieczki krajoznawcze, przybliżając historię, tradycje i kuchnię kraju. Podczas naszego pobytu nie zabrakło interesujących rozmów z nauczycielami z innych europejskich szkół, wymiany poglądów, ciekawostek i inspirujących pomysłów do wykorzystania w przestrzeni klasowej.  To absolutna wartość dodana każdego z kursów organizowanych w ramach programu Erasmus+. Warto też dodać, że każde z takich szkoleń kończy się nie tylko zdobyciem umiejętności potwierdzanych certyfikatem, ale także przyjaźniami, znajomościami, które w dalszej perspektywie mogą przynieść owocną współpracę pomiędzy szkołami, nauczycielami i wreszcie uczniami w całej Europie. To kolejna niewątpliwa zaleta udziału w programach Erasmus+.

Całość finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu strzeleckiego ogólniaka to 15 159 €. W jego ramach odbyło się już 7 mobilności, a jedna czeka na realizację. Szkolimy się dla naszych uczniów. Szkolimy się, bo chcemy być szkołą nowoczesną z dobrze wykształconą kadrą. Chcemy pracować nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, gdyż od tego nie ma już odwrotu. Nasze kompetencje przekładają się na lepsze kształcenie krytycznie myślącego młodego człowieka, zdolnego do selekcjonowania informacji i świadomego ich przetwarzania. Nasze kompetencje to sukces naszego ucznia.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Pod hasłem “Święta godne, a nie głodne” odbyła się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Stacjonarna zbiórka miała miejsce w dniach 24-25 listopada w placówkach największych sieci handlowych oraz w wielu mniejszych, lokalnych sklepach  w całym kraju.

Organizatorem ogólnopolskim Świątecznej Zbiórki Żywności jest Federacja Banków Żywności, a lokalnie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich. Tradycyjnie już w zbiórce wzięli udział wolontariusze naszej szkoły. Zgromadziliśmy łącznie ponad 1200 kg jedzenia, które trafi do najbardziej potrzebujących, m.in. do miejsca pomocy najuboższym znanego pod nazwą „Przytuliska”.  

Jesteście niezawodni!!!

Zbiórka

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2023

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wpisały się już w kalendarz wydarzeń bibliotecznych przewidzianych w naszej szkole w październiku. Nie mogło
w związku z tym zabraknąć stałych elementów tego święta, czyli wypełnionych po brzegi dwóch sporej wielkości słoików. W jednym znalazły się zagadki językowe i literackie, zagadki dotyczące malarskich dzieł sztuki oraz karykatury pisarzy i poetów polskich, których odgadnięcie gwarantowało nagrodę w postaci cukierka, czyli zawartości drugiego słoika. Zagadki królowały w bibliotece dopóki nie skończyły się zapasy słodkości, co nastąpiło w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Jakie jeszcze wydarzenia złożyły się na święto biblioteki?

Na szkolnym korytarzu, na trasie naszych codziennych wędrówek w górę i w dół, do wytężonej, ale przyjemnej pracy umysłu skłaniały gry słowne Pawła Jarońskiego.

Również Gazetka obok biblioteki szkolnej zmieniła szatę graficzną, dzięki czemu mogliśmy zapoznać się z wypowiedziami znanych autorów książek, przedstawiających wymierne korzyści czytania, a przed wejściem do biblioteki każdy z nas miał możliwość dopisania swojej propozycji do listy najpiękniejszych tytułów książek.

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz na potrzeby realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zainteresowani uczniowie wzięli udział w spotkaniu autorskim z panem Markiem Gaworskim, co zostało opisane w osobnym obszernym artykule, dostępnym na stronie szkoły.

Po raz drugi, tym razem we współpracy z Samorządem Uczniowskim, przystąpiliśmy do akcji „Przerwa na czytanie”, pobijając nasz zeszłoroczny rekord. Czytaliśmy indywidualnie,
w małych grupach oraz klasowo. A uczniowie tych klas, które w sposób najciekawszy przedstawiły sposób czytania książek, otrzymali bony zwalniające z odpowiedzi i kartkówek
w wybranym przez siebie dniu w tygodniu następującym po ogłoszeniu wyników.

W związku z tym, że nasza szkoła jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na bieżąco realizowane są projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Zadania tego podejmuje się każdy zespół klasowy.

Ogłoszeniem wyników oraz rozdaniem nagród w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę, oficjalnie dokonaliśmy podsumowania obchodów tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W konkursie na projekt okładki wybranej książki wzięły udział trzy osoby. Zuzanna Pasiut z klasy If zajęła pierwsze miejsce, Martyna Wiesiołek z kl. IIg drugie, a Marta Paprotny z kl. Ia miejsce trzecie. Martyna Wiesiołek wzięła również udział w konkursie na memy inspirowane malarskimi dziełami sztuki, tworząc dwa zabawne memy o tematyce bliskiej każdemu uczniowi, za co również została nagrodzona. Dziewczyny mogły wybrać sobie pozycje książkowe z puli nagród zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wciąż jeszcze można dołączyć do wyzwania i wypożyczać i czytać książki, polecać je innym
i wykonywać zadania, dzięki którym uzyskać można status pożeracza książek”. Szczegóły oczywiście w bibliotece 😊

Dzień Otwarty Notariatu

W sobotę 18 listopada odbędzie się 14. edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolskiej akcji społecznej samorządu notarialnego, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii notarialnych. Tegoroczny temat brzmi: Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach.  

W sobotę 18 listopada w godzinach 10-16 ponad 300 notariuszy będzie udzielało informacji prawnych osobiście, telefonicznie, na Messengerze oraz podczas streamingu na facebookowym profilu Porozmawiaj z notariuszem.

105. rocznica odzyskania niepodległości

Ubiegły tydzień minął pod znakiem Narodowego Święta Niepodległości. Już w czwartek Natalia Płachetka z klasy 2F wyśpiewała 2. miejsce na XIX Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu. Jej występu nie mogło zatem zabraknąć na piątkowym apelu upamiętniającym 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości w auli szkolnej młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, a p. Dariusz Szczypura wygłosił krótki wykład na temat symboliki rocznicowych dat związanych z rokiem 1918. Zwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem Piety Śląskiej, które miało miejsce w sobotę 11 listopada, kiedy to naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy pod opieką p. Barbary Góreckiej-Urygi i p. Joanny Orzeł.

Finał Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej

Piosenkę, której mistrzowskie wykonanie mogliśmy podziwiać na dzisiejszym apelu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprezentowała wczoraj, tj. 9 listopada 2023 r., Natalia Płachetka na XIX Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu. Komisja konkursowa przyznała Natalii drugie miejsce, czego jej serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i czekamy na kolejne tak emocjonujące występy.