GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI w roku szkolnym 2022/2023

LP. NAZWISKO  IMIĘ DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NR SALI
1 BĘBEN Sabina piątek 14:45 – 15:45 25
2 DAMASZEK Wiktor wtorek 15:00 – 16:00 sala gimnastyczna
3 DZIÓB Julia piątek 14:20 – 15:20 25
4 FRANCZAK Michał czwartek 15:10 – 16:10

14
(co drugi czwartek od 05.01.2023r)

5 GLINKA Andrzej piątek 14:15 – 15:15 25
6 GOŁDYN Artur poniedziałek 14:15 – 15:15 24
7 GÓRECKA-URYGA Barbara piątek 15:10 – 16:10 32
8 HAJDUK Ilona poniedziałek 8:00 – 9:00 1
9 HUREK Renata środa 13:45 – 14:15 38
10 JANICKI Arkadiusz wtorek 14:20 – 15:20 sala gimnastyczna
11 KĘDZIERSKA Joanna czwartek 14:15 – 15:15 12
12 KOS Marcin poniedziałek 14:20 – 15:20 30
13 KOZERA Barbara poniedziałek
czwartek
15:05 – 15:30
13:30 – 14:05
40
14 KOZŁOWSKA Katarzyna poniedziałek 15:05 – 16:05 9
15 KURZEJA Beata środa 13:30 – 14:30 2
16 LELICKA Dominika poniedziałek 15:05 - 16:05 3
17 ŁUKASZCZYK Urszula poniedziałek 15:05 - 16:05 15
18 MACIASZCZYK-PAPROTNY Katarzyna piątek 15:05 – 16:05 29
19 MAĆKULA Dorota czwartek 13:15 – 14:15 11
20 MAŁCZAK Dorota czwartek 15:05 – 16:05 31
21 MEHLICH Beata czwartek 15:05 – 16:05 sala gimnastyczna
22 NIEDWOROK Barbara środa 13:30 – 14:00 13
23 ORZEŁ Joanna piątek 14:20 – 15:20 5
24 PAGACZ Paweł poniedziałek 14:40 – 15:40 14
25 PIONTEK Ilona czwartek 15:05 – 16:05 26
26 PLACHETKA Małgorzata poniedziałek 15:05 – 16:05 8
27 POLAŃSKA Joanna poniedziałek
piątek
15:05 – 15:20
13:30 – 14:15
7
28 ROZMUS Anna wtorek 8:25 – 8:55
15:05 – 15:25
16
29 RYŁ Magdalena wtorek 14:45 – 15:45 36
30 RZEŹNICZEK Anna środa 15:05 – 16:05 19
31 SWACZYNA Małgorzata poniedziałek 15:10 - 16:10 19
32 SWACZYNA-PIECHACZEK Dominika poniedziałek 15:10 – 16:10 37
33 SZCZYPURA Dariusz wtorek 15:10 – 16:10 39
34 SZECEL Małgorzata poniedziałek 7:10 – 8:10 33
35 TUBEK Wiesława środa 14:15 – 15:15 18
36 WDOWIK Jadwiga poniedziałek 15:05 – 16:05 28
37 WRÓBLEWSKI Jan poniedziałek 14:30 – 15:30 Gabinet dyrektora

 

Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

I półrocze od 01.09.2022 do 20.01.2023
II półrocze  od 23.01.2023 do 23.06.2023

 

Termin Zadanie
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2022 r. Zebrania z rodzicami
10 – 30 września 2021 r. Wycieczki integracyjna klas pierwszych.
3 października 2022 r. Ślubowanie klas I
13 października 2022 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych. Szkoła pamięta - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.
10 listopada 2022 r. Apel z okazji Święta Niepodległości
14 – 20 listopada 2022 24. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: Solidarnie ponad granicami!
6 grudnia 2022 r. Mikołajki szkolne
7 grudnia 2022 r. godz. 17.00 – 18.30 Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.
do 22 grudnia 2022 r. Wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
12 – 15 grudnia 2022 r. Próbne egzaminy maturalne – opracowanie wyników do 17 stycznia 2023r.
22 grudnia 2022 r. Jasełka,
23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
do 13 stycznia 2023 r. Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych – do godz. 15.00
19 stycznia 2023 r. Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze – do godz. 15.00
23 stycznia 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 stycznia 2023 r. godz. 17.00 – 18.30 Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele
30 stycznia 2023 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie I półrocza.
13 lutego - 26 lutego 2023 Ferie zimowe
21 marca 2023 r. Dzień Patrona. Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny
Marzec Dzień św. Patryka
Marzec/kwiecień Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej
Marzec / kwiecień 2023 r. Rekolekcje szkolne
Do 27 marca 2023 Przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
Marzec/kwiecień 2023 r. Dni otwarte szkoły
Do 17 kwietnia 2023 r. Nauczyciele informują uczniów klas IV o przewidywanych ocenach końcowych – do godz. 15.00
21 kwietnia 2023 r. Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas IV
25 kwietnia 2023 r. Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas IV
27 kwietnia 2023 r. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasach IV
1 maja 2023 r. Święto Pracy
3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
04 maja 2023 r. Egzamin maturalny
24 maja 2023, 17.00 do 18.30 Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele
do 20 maja 2023 r. Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania
8 czerwca 2023 r. Boże Ciało.
do 12 czerwca 2023 Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych – do godz. 15.00
16 czerwca 2023 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych – do godz. 15.00
20 czerwca 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca–31 sierpnia 2023 Ferie letnie
29 czerwca 2023 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
7 lipca 2023 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – rozdanie świadectw – wychowawcy klas IV godz. 11.00
24 - 25 sierpnia 2023 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych – od godziny 9.00
28 sierpnia 2023 r. Konferencja plenarna – godz. 9.00

 

Dni ustawowo wolne od pracy:   

• Dzień KEN – 14 października 2022 r.
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
• Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
• Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
• Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne

• 2 maja 2023 - majówka
• 4, 5, 8, 9 maja - egzamin maturalny
• 9 czerwca - Dzień po święcie Bożego Ciała

Spotkania z rodzicami  

• 14.09.2022

godz. 17.00 klasy I; (Klasy I spotkanie inauguracyjne w auli godz. 17.00 następnie z wychowawcami w klasach).
godz. 17.30 klasy II;
godz. 18.00 – klasy III i IV

• 07.12.2022 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

• 25.01.2023 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

• 24.05.2023 godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Rady Pedagogiczne

• 12.09.2022 - przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy szkoły
• 23.01.2023 - rada klasyfikacyjna - podsumowanie I półrocza
• 30.01.2023 - plenarne posiedzenie RP podsumowujące I półrocze
• 25.04.2023 - klasyfikacja uczniów klas IV
• 20.06.2023 - klasyfikacja uczniów klas I - III
• 29.06.2023 - plenarne posiedzenie RP podsumowujące
• 28.08.2023 - rada inauguracyjna rok szkolny 2023/2024

 

Stypendyści

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2021/2022
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Julia Bednarek
- Dominik Biernacki

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2020/2021
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Aleksandra Szecel
- Jakub Kaczorowski

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2019/2020
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Magdalena Jendrosek

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2018/2019
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Artur Szafraniec

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Krzysztof Kraik

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2016/2017
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Damian Czempiel
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Izabela Kapuścińska
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Kinga Fojcik
- Krzysztof Kiecoń
- Piotr Michalski
- Agnieszka Raszka
- Małgorzata Stanula

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2015/2016
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Oliwia Koteluk

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2014/2015
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Michalina Kozłowska
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Beata Adamska
- Marta Fojcik
- Kinga Fojcik
- Monika Sładek
- Małgorzata Stanula

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2013/2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Magdalena Michalska
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Kinga Fojcik
- Amanda Hila

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2012/2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Tomasz Szpunar
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Monika Koziołek – kl. III LO
- Katarzyna Nowak – kl. I LO
- Katarzyna Bartodziej – kl. I LO
- Andrzej Majnusz - kl. I LO
- Natalia Ziarnowska - kl. I a gimnazjum
- Maciej Wojciechowski – kl. I a gimnazjum

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2011/2012
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Michał Ludwig ucz. kl. IIa liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Daria Skóra IIIb gimnazjum
- Michał Ludwig IIa liceum

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2010/2011
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Krzysztof Malecko, ucz. kl.IIIc liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Krzysztof Malecko
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
Uczniowie liceum
- Adamski Robert kl. Ia
- Agnieszka Kaliciak kl. Ib
- Mateusz Sznura kl. IIIa
- Monika Koziołek kl. Ib
- Michał Ludwig kl. Ia
Uczniowie gimnazjum
- Maria Suhs kl. Ib
- Daria Terlega kl. IIb

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2009/2010
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Natalia Antoniszyn ucz. kl. IIb liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Krzysztof Wróbel
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego
- Dominika Wiechoczek ucz. kl. IIId liceum

Prymus Opolszczyzny

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów i studentów za wybitne uzdolnienia służące promocji regionu przyznane uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich:

Gimnazjum Dwujęzyczne
Rok 2012
Małgorzata Urbanowicz
Rok 2007
Roman Stasiński
Rafał Hirsz
Rok 2006
Anna Kauza
Piotr Latocha

Liceum Ogólnokształcące
Rok 2021
Fiona Rosak
Piotr Wojciechowski
Rok 2014
Magdalena Michalska
Rok 2012
Marcin Lipok
Michał Ludwig
Rok 2009
Piotr Latocha
Rok 2008
Krzysztof Wróbel
Rok 2007
Christina Przybyła
Rok 2006
Mirela Lubińska

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SZKOLNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEWODNICZĄCY:
Maja Białoń

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Emilia Klonz
Wiktoria Kupny

CZŁONKOWIE:
Adam Ibrom
Wojciech Gałas

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr Barbara Górecka-Uryga
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.