eSzkoła - instrukcja

W celu aktywacji konta rodzica/opiekuna należy:
- zapoznać się z Zasadami Bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkola.
- wypełnić załączony Formularz Rejestracyjny i dostarczyć go do wychowawcy klasy,
- po ok 5 dniach zgodnie z Instrukcją Aktywacji/Zmiany Hasła aktywować konto oraz ustawić hasło do portalu- zalogować się zgodnie z Instrukcją logowania do elektronicznego dziennika
 
W celu aktywacji konta ucznia należy:

- zapoznać się z Zasadami Bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkola.
- uzupełnić swój adres email u wychowawcy klasy
- po ok 5 dniach zgodnie z Instrukcją Aktywacji/Zmiany Hasła aktywować konto oraz ustawić hasło do portalu- zalogować się zgodnie z Instrukcją logowania do elektronicznego dziennika