Stypendyści

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2021/2022
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Julia Bednarek
- Dominik Biernacki

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2020/2021
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Aleksandra Szecel
- Jakub Kaczorowski

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2019/2020
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Magdalena Jendrosek

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2018/2019
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Artur Szafraniec

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Krzysztof Kraik

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2016/2017
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Damian Czempiel
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Izabela Kapuścińska
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Kinga Fojcik
- Krzysztof Kiecoń
- Piotr Michalski
- Agnieszka Raszka
- Małgorzata Stanula

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2015/2016
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Oliwia Koteluk

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2014/2015
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Michalina Kozłowska
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Beata Adamska
- Marta Fojcik
- Kinga Fojcik
- Monika Sładek
- Małgorzata Stanula

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2013/2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Magdalena Michalska
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Kinga Fojcik
- Amanda Hila

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2012/2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Tomasz Szpunar
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Monika Koziołek – kl. III LO
- Katarzyna Nowak – kl. I LO
- Katarzyna Bartodziej – kl. I LO
- Andrzej Majnusz - kl. I LO
- Natalia Ziarnowska - kl. I a gimnazjum
- Maciej Wojciechowski – kl. I a gimnazjum

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2011/2012
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Michał Ludwig ucz. kl. IIa liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Bartosz Bednarczyk
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Daria Skóra IIIb gimnazjum
- Michał Ludwig IIa liceum

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2010/2011
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Krzysztof Malecko, ucz. kl.IIIc liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Krzysztof Malecko
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
Uczniowie liceum
- Adamski Robert kl. Ia
- Agnieszka Kaliciak kl. Ib
- Mateusz Sznura kl. IIIa
- Monika Koziołek kl. Ib
- Michał Ludwig kl. Ia
Uczniowie gimnazjum
- Maria Suhs kl. Ib
- Daria Terlega kl. IIb

Wykaz stypendystów uczniów ZSO w roku szkolnym 2009/2010
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- Natalia Antoniszyn ucz. kl. IIb liceum
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Krzysztof Wróbel
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego
- Dominika Wiechoczek ucz. kl. IIId liceum

Prymus Opolszczyzny

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów i studentów za wybitne uzdolnienia służące promocji regionu przyznane uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich:

Gimnazjum Dwujęzyczne
Rok 2012
Małgorzata Urbanowicz
Rok 2007
Roman Stasiński
Rafał Hirsz
Rok 2006
Anna Kauza
Piotr Latocha

Liceum Ogólnokształcące
Rok 2021
Fiona Rosak
Piotr Wojciechowski
Rok 2014
Magdalena Michalska
Rok 2012
Marcin Lipok
Michał Ludwig
Rok 2009
Piotr Latocha
Rok 2008
Krzysztof Wróbel
Rok 2007
Christina Przybyła
Rok 2006
Mirela Lubińska

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SZKOLNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEWODNICZĄCY:
-

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Michał Krawiec
Wiktoria Kupny

SEKCJA ZARZĄDZANIA:
Krzysztof Kiecoń

SEKCJA INICJATYW:
Wiktoria Kupny
Emilia Klonz
Hanna Kozołup

SEKCJA REAKCJI  I REKREACJI:
Karolina Jankowska
Michał Krawiec
Nikodem Paluch


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
mgr inż. Paweł Pagacz
Czuwa nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, nadzoruje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

I półrocze od 01.09.2021 do 28.01.2022
II półrocze  od 14.02.2022 do 24.06.2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

8 i 9 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

10 – 30 września 2021 r.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych.

1 października 2021 r.

Ślubowanie klas I

13 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych. Szkoła pamięta - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.

10 listopada 2021 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

14 – 22 listopada 2021

23. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: „Równość – od słów do czynów”.

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

8 grudnia 2021 r.  godz. 17.00 – 18.30

Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Do 22 grudnia 2021 r.

Wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

13 – 16 grudnia 2021 r.

 

Próbne egzaminy maturalne – opracowanie wyników                              do 17 stycznia 2022r.

22 grudnia 2021 r.

Jasełka, wigilia szkolna

23 grudnia 2021 r. –                           31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

do 21 stycznia 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

28 stycznia 2022

Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze

31 stycznia -  13 lutego 2022

Ferie zimowe

14 luty 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 luty 2022 r.

godz. 17.00 – 18.30

Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele

21 luty 2022

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie                   I półrocza.

21 marca 2022 r.

Dzień Patrona.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny

Marzec

Dzień św. Patryka

Marzec/kwiecień

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej

Kwiecień  2022 r.

Rekolekcje szkolne

Do 19 marca 2022

Przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

14 kwietnia  – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

Marzec/kwiecień 2022 r.

Dni otwarte szkoły

Do 13 kwietnia 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych.

22 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas III

25 kwietnia 2022 r.

Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas III

28 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach III

1 maja 2022 r.

Święto Pracy

3 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

04 maja  2022 r.

Egzamin maturalny

25 maja 2022

17.00 do 18.30

Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz  wszyscy nauczyciele

do 20 maja 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

do 10 czerwca 2022

Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

15 czerwca 2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało.

21 czerwca 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

25 czerwca–31 sierpnia 2022

Ferie letnie

30 czerwca 2022 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:   

Dzień Edukacji

 • Dzień KEN14 października 2021 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
 • Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne

 

 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 2, 4, 5, 6, 9 maja 2022
 • 17 czerwca

Spotkania z rodzicami  

08.09.2021 - (Klasy I spotkanie inauguracyjne w auli godz. 17.00 następnie z wychowawcami  w klasach).

09.09.2021     godz. 17.00 klasy II; godz. 17.30 klasy III

08.12.2021     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

16.02.2022     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

25.05.2022     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

 

skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców działającej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł.Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
Pani Renata Mond-Paszek - przewodnicząca
Pani Anna Parkitna - z-ca przewodniczącego
Pani Małgorzata Wojdyła - skarbnik
Pani Alina Kleemann - sekretarz
Pan Marek Łabuda - członek Prezydium Rady Rodziców
Pani Elwira Głowania - członek Prezydium Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA
Pani Katarzyna Kaliciak
Pani Elżbieta Daniła
Pani Brygida Tiszbierek-Gawlik