Wyniki konkursu „Wrażliwość czyni wielkim”

Dnia 1 czerwca 2016 roku odbyły się obrady jury konkursu „Wrażliwość czyni wielkim”. Jury w składzie: Waldemar Burcek, Romana Majowska, Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło i Wiesława Tubek ustaliło następujące wyniki:

W kategorii fotograficznej
II miejsce uzyskały Zuzanna Kędzia z Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy, Karolina Wycisk z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i Anna Hamerla z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 

W kategorii plastycznej
I miejsce uzyskały Weronika Nocoń z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich i Ewa Biernat z Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich 
II miejsce uzyskały Natalia Szuszkowska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Kamila Jaskóła z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich 

W kategorii film:
III miejsce uzyskał Jakub Pawełczak z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu

finał Konkursu "Wrażliwość czyni wielkim"

Gala finałowa III Wojewódzkiego Konkursu "Wrażliwość czyni wielkim" odbędzie się 3 czerwca o godzinie 11:00 w auli szkolnej. Ogłoszenie wyników - 1 czerwca po godz. 15:00 na stronie internetowej szkoły.