Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich

Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19
w trakcie prowadzonych w zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
przygotowane dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb stacjonarny,
obowiązujące od 1 września 2021 r.