Plan pracy

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

I półrocze od 01.09.2021 do 28.01.2022
II półrocze  od 14.02.2022 do 24.06.2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

8 i 9 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

10 – 30 września 2021 r.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych.

1 października 2021 r.

Ślubowanie klas I

13 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych. Szkoła pamięta - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.

10 listopada 2021 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

14 – 22 listopada 2021

23. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: „Równość – od słów do czynów”.

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

8 grudnia 2021 r.  godz. 17.00 – 18.30

Spotkania z rodzicami – wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Do 22 grudnia 2021 r.

Wychowawcy klas informują rodzica o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

13 – 16 grudnia 2021 r.

 

Próbne egzaminy maturalne – opracowanie wyników                              do 17 stycznia 2022r.

22 grudnia 2021 r.

Jasełka, wigilia szkolna

23 grudnia 2021 r. –                           31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

do 21 stycznia 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

28 stycznia 2022

Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze

31 stycznia -  13 lutego 2022

Ferie zimowe

14 luty 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 luty 2022 r.

godz. 17.00 – 18.30

Zebranie z rodzicami – uczestniczą wszyscy nauczyciele

21 luty 2022

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie                   I półrocza.

21 marca 2022 r.

Dzień Patrona.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny

Marzec

Dzień św. Patryka

Marzec/kwiecień

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej

Kwiecień  2022 r.

Rekolekcje szkolne

Do 19 marca 2022

Przekazanie informacji o przewidywanej dla ucznia końcowej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

14 kwietnia  – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

Marzec/kwiecień 2022 r.

Dni otwarte szkoły

Do 13 kwietnia 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych.

22 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia ocen końcowych dla uczniów klas III

25 kwietnia 2022 r.

Rada pedagogiczna - klasyfikacja uczniów klas III

28 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach III

1 maja 2022 r.

Święto Pracy

3 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

04 maja  2022 r.

Egzamin maturalny

25 maja 2022

17.00 do 18.30

Zebranie z rodzicami – wychowawcy klas oraz  wszyscy nauczyciele

do 20 maja 2022 r.

Nauczyciele informują uczniów, wychowawcy klas rodzica o przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie zachowania

do 10 czerwca 2022

Nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

15 czerwca 2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało.

21 czerwca 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

25 czerwca–31 sierpnia 2022

Ferie letnie

30 czerwca 2022 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:   

Dzień Edukacji

 • Dzień KEN14 października 2021 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
 • Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne

 

 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 2, 4, 5, 6, 9 maja 2022
 • 17 czerwca

Spotkania z rodzicami  

08.09.2021 - (Klasy I spotkanie inauguracyjne w auli godz. 17.00 następnie z wychowawcami  w klasach).

09.09.2021     godz. 17.00 klasy II; godz. 17.30 klasy III

08.12.2021     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

16.02.2022     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.

25.05.2022     godz. 17.00 – 18.30 wychowawcy klas oraz spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami.