Krótka historia

Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich powstał w listopadzie 2014 z inicjatywy Barbary Niedworok. Chór występuje na uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych. Od początku działalności zespół działa w Programie Rozwoju Chórów „Śpiewająca Polska”(„Akademia Chóralna), w ramach którego podnosi swoje swoje umiejętności pod opieką merytoryczną Tadeusza Eckerta, dyrygenta Chóru Chóru Mieszanego LO w Głubczycach.
Chór od początku swojej działalności zdobył następujące nagrody:
- I miejsce na Konkursie Pieśni Obcojęzycznej w 2015
- I i II miejsce na Festiwalu Piosenki Wartościowej w Szymiszowie (2015, 2016)
- III (brązowe pasmo - 2015) i II miejsce (srebrne pasmo- 2016) na Przeglądzie Chórów Szkolnych a’cappella (region Opole - Katowice)
- II miejsce na Konkursie Pieśni Patriotycznej ( 2015, 2016)
- III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2017)
Jeśli lubisz śpiewać, chcesz poznać fajnych, twórczych znajomych i ciekawie spędzić czas - Zapraszamy. Próby odbywają się codziennie (oprócz wtorku) na przerwach 20 – minutowych. Dokładnych informacji szukaj w gabinecie psychologa szkolnego i dyrygenta chóru szkolnego Barbary Niedworok, p.13.