Święto Konstytucji 3 maja

Czwartkowym apelem uczciliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Młodzież i nauczyciele zgromadzeni w auli obejrzeli film na temat obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, wysłuchali recytacji wiersza Ignacego Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny” i obejrzeli prezentację na temat wartości oświeceniowych zawartych w Konstytucji 3 maja. Uroczystość zwieńczyło wspólne odśpiewanie pieśni „Witaj majowa jutrzenko” do słów Rajnolda Suchodolskiego, który napisał ją w okresie powstania listopadowego.