wyniki testu kompetencji językowej

Poniżej publikujemy wyniki testu kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim.

nr wniosku
w systemie rekrutacji
zdobyte punkty na teście kompetencji językowych
[1807] 2,1
[4051] 6,3
[8495] 4,1
[7627] 3,3
[7294] 2,6
[8027] 2,9
[745] 4,8
[1659] 3,7
[10421] 7,3
[14543] 7,7
[10292] 7,2
[1275] 6,4
[13658] 6,2
[10011] 3,9
[13316] 8,1
[14833] 4,4
[12236] 5,1
[14651] 4,4
[13844] 5,5
[10181] 6,1
[3078] 5,7
[6587] 6,7
[690] 4,6
[6394] 5,2
[10987] 5,2
[11914] 6,1
[2122] 4,3
[7736] 8,8

Test kompetencji językowej

Sprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego dla kandydatów do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim odbędzie się 8 czerwca o godz. 14:00 w sali nr 1 (na parterze). 

Sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim nie odbędzie się. 

harmonogram rekrutacji

początek koniec czynność
17 maja 31 maja
(15:00)

rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim
oraz dwujęzycznej z językiem niemieckim

wniosek musi być złożony w terminie do 31 maja nawet jeśli klasy dwujęzyczne są na dalszych miejscach na liście preferencji
niezłożenie wniosku do 31 maja spowoduje nieuwzględnianie kandydata na listach klas dwujęzycznych

17 maja 21 czerwca (15:00) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy politechnicznej, biologiczno-chemicznej, społeczno-prawnej
8 czerwca (14:00) sprawdzian kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej z językiem angielskim
oraz dwujęzycznej z językiem niemieckim
15 czerwca ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej i do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim
25 czerwca 14 lipca
(15:00)
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
30 czerwca test kompetencji językowej z języka:
 - angielskiego - godz. 9:00
 - niemieckiego - godz. 10:00
22 lipca   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
23 lipca 30 lipca (15:00) potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów) - złożenie oryginałów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli
2 sierpnia (14:00) ogłoszenie listy przyjętych / nieprzyjętych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
25 sierpnia test kompetencji językowej z języka:
 - angielskiego - godz. 9:00
 - niemieckiego - godz. 10:00
dla osób, które nie mogły wziąć udziału w teście w terminie podstawowym

Podkategorie