„Ku niepodległości” 1918-2021

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnej auli uczniowie uczestniczyli w uroczystych apelach. Młodzież z klas maturalnych przedstawiła kilkunastominutowy montaż słowno-muzyczny na podstawie scenariusza pani Jadwigi Wdowik. Montaż w formie spektaklu ukazywał poszczególne etapy odzyskiwania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem czasu sprzed I wojny światowej, okresu międzywojnia, II wojny światowej oraz uzyskania pełnej suwerenności w 1989 roku.