Wojewódzki Konkurs na spot promujący szczepienia przeciw chorobom zakaźnym pt. „Szczepienia… ale o co chodzi?!”

Wojewódzki Konkurs na spot promujący szczepienia przeciw chorobom zakaźnym
pt. „Szczepienia… ale o co chodzi?!

Rusza I edycja Wojewódzkiego Konkursu na spot promujący szczepienia przeciw chorobom zakaźnym pt. „ Szczepienia… ale o co chodzi?!” . Konkurs trwać będzie od 2 listopada do 31 stycznia 2022 r. a rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca lutego 2022 r.Celem Konkursu jest zachęcanie do szczepień oraz informowanie o ich korzyściach, rozwijanie postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych osób poprzez pokazanie, że szczepienia są procedurą bezpieczną, uświadamianie, że szczepienia są największym osiągnięciem medycznym w opanowaniu i eliminacji chorób zakaźnych zagrażających życiu.
Konkurs adresowany jest do uczniów ze wszystkich szkół średnich województwa opolskiego.
Organizatorem Konkursu jest: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu.
Patronat nad konkursem sprawuje Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

>> więcej informacji <<