WSPIERAMY NAJLEPSZYCH IV

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 13 - 24 września br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego "Wspieramy najlepszych IV" na rok szkolny 2021/2022.

Stypendia przyznawane są uczniom i uczennicom szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których to uczniów niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, a równocześnie spełniają m.in. warunki:

  • średnia ocen co najmniej 4,90
  • z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości  lub z przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych średnia co najmniej 4,70

Więcej informacji na stronach samorządu województwa opolskiego.