Podziękowania

Wszystko co piękne kiedyś się kończy - w tym, niestety, nasz staż jako uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Ten rok zmusił wielu z nas do diametralnych zmian w naszym życiu i trybie pracy. Ma więc sens przeniesienie podziękowań i pożegnań do sfery internetu. Jako uczniowie klasy trzeciej A, B i C dziękujemy za okazane nam przez te trzy lata serce i z entuzjazmem patrzymy w przyszłość.

~ Maturzyści 2021

Montaż: Ewa Biernat (IIIC)