Lekcja muzealna

14 grudnia 2020 roku klasy1b, 1c i 1 d uczestniczyły w lekcji muzealnej poprowadzonej przez pana Jana Barańskiego z Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Z powodu epidemii nie mogliśmy odwiedzić bezpośrednio samego Muzeum, lecz udało się zorganizować lekcję online. Tematem spotkania była twórczość Adama Mickiewicza oraz jego dzieło „Pan Tadeusz”. Mogliśmy zapoznać się z pamiątkami, rękopisami, świadectwami epoki prezentowanymi w ciekawy i przyjemny sposób. Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie p. W.Tubek i p. B.Góreckiej-Urygi.