Stowarzyszenie Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
Jak sobie radzić z pismami urzedowymi:
https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_jak_sobie_radzic_z_pismami_urzedowymi_p_strzelecki.pdf
Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych:
https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_strzelecki.pdf
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:
https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu:
http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html