Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP – termin do 11 września.
Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia.
Rada składa się z 16 członków i jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty