wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2020/21:

 

LICEUM 4-LETNIE KLASY 1 i 2 
(po podstawówce)

Osoby realizujące przedmioty w zakresie podstawowym kupują podręczniki dla zakresu podstawowego, a osoby realizujące dany przedmiot w zakresie rozszerzonym kupują WYŁĄCZNIE podręcznik w zakresie rozszerzonym

 

LICEUM 3-LETNIE KLASY 2 i 3
(po gimnazjum)
 

 

 

Ze względu na wytyczne MEN, MZ i GIS w szkole nie odbędzie się kiermasz używanych podręczników.