Pożegnanie absolwentów

W czasie pandemii wszyscy próbujemy radzić sobie tak, żeby stanowiła ona jak najmniejsze utrudnienie. Nauczyciele i uczniowie pracują zdalnie z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Szkoła nie zapomina też o swoich tegorocznych absolwentach, którym przyszło zakończyć edukację w warunkach niespotykanych dotąd obostrzeń.
10 i 11 maja w auli przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Absolwenci przybywali na uroczystość w kolejno wyznaczonych dziesięcioosobowych grupach i przy zachowaniu odpowiedniego dystansu odbierali świadectwa. Bezpieczne przeprowadzenie spotkania wymagało rozciągnięcia wszystkiego na dwa dni.
Rada Pedagogiczna gratuluje tegorocznym absolwentom ukończenia liceum. Nauczyciele i rodzice życzą powodzenia na egzaminie dojrzałości w czerwcu i spełnienia marzeń w dorosłym życiu.