Uwaga uczniowie

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego, informuję, że
w dniach 4, 5 i 6 maja zajęcia odbędą się zgodnie z planem.