Jak się bardzo chce to i gwiazd dosięgnąć można…

Jak się bardzo chce to i gwiazd dosięgnąć można… W ten trudny dla nas czas, gdy cały świat drży przed wirusem-niewidocznym wrogiem dostrzegamy promyczki nadziei. Dają je nauczycielom – dziś zdalnie pracującym – wspaniali, ambitni uczniowie. I choć imprezy kulturalne odwołane, choć nie możemy się realizować w bliskich kontaktach na polu naukowym to docierają do nas informacje ze świata tego normalnego, jeszcze sprzed czasu „dżumy” XXI wieku. Mamy wśród społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Broniewskiego perłę! Jakub Kaczorowski, uczeń klasy drugiej liceum został finalistą, podwójnym finalistą etapów centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego i filozofii. To nie pierwszy w naszej szkole finalista etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, ale pierwszy Olimpiady Filozoficznej. Jesteśmy dumni z takiego ucznia i wierzymy głęboko, że swoimi umiejętnościami, mądrością uczyni nasz świat w przyszłości lepszym… Nie dane mu było pokazać swoich możliwości w pełni, bo ze względu na zaistniałą sytuację odwołano kolejne szczeble olimpiad. Wierzymy, że uda się to za rok. Życzymy Jakubowi samych sukcesów w życiu szkolnym i dziękujemy za ogromny wysiłek, który włożył w przygotowanie się do konkursów. Zdrowia, siły, pogody ducha i realizacji marzeń, Jakubie -

Rada Pedagogiczna Twojej szkoły na czele z opiekunką Wiesławą Tubek